Postanowienia ogólne

Organizatorem akcji pt. „Szkoła z zawodem, szkołą dla Ciebie” zwanej dalej „Akcją promocyjną” jest ZSCKR w Leśnej Podlaskiej. Celem akcji promocyjnej jest rozpowszechnianie zalet szkoły, którymi są m.in. baza dydaktyczna, dobrze wyposażone specjalistyczne pracownie, laboratoria, warsztaty szkolne, wykwalifikowana kadra, szeroka oferta edukacyjna. Ponadto, celem akcji jest zachęcenie uczniów do skorzystania z oferty edukacyjnej ZSCKR w Leśnej Podlaskiej.

Termin i miejsce Akcji promocyjnej

  1. Akcja prowadzona jest w mediach społecznościowych oraz w mediach lokalnych.
  2. Termin wysłania filmiku promocyjnego.

24.04.2020r. – 30.04.2020r.

Uczestnicy Akcji promocyjnej

  1. Uczestnikami akcji promocyjnej mogą być wszyscy chętni uczniowie ZSCKR w Leśnej Podlaskiej.

Zasady Akcji promocyjnej

  1. Należy zgłosić swoją kandydaturę na adres email: kalinka-monika@wp.pl, następnie chętnym uczniom zostaną przydzielone zadania.
  2. Należy nagrać krótki filmik opowiadający o zaletach ZSCKR w Leśnej Podlaskiej (treść filmiku będzie podana przez koordynatora akcji promocyjnej).
  3. Należy wysłać filmik na adres email: kalinka-monika@wp.pl

Uczniowie biorący udział w akcji promocyjnej zostaną nagrodzeni oceną pozytywną z przedmiotu wskazanego przez komisję.

Serdecznie zachęcamy do udziału.

 
 

Facebook

YouTube