W dniach 7 – 8 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, w malowniczym regionie Beskidu Niskiego odbyły się Eliminacje Centralne XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Brał w nich udział uczeń naszej szkoły Adrian Adamiuk startujący w bloku mechanizacja rolnictwa, w którym rywalizowało 28 zawodników różnych szkół z całej Polski.
Uczestnicy najpierw rozwiązywali test składający się z 60 pytań, a następnie przystąpili do części praktycznej, w której mieli za zadanie m. in. właściwie przeciąć pręt gwintowany, ocenić stan ogumienia ciągnika rolniczego oraz omówić wykonanie próby kręconej w siewniku. Z obydwu części, teoretycznej i praktycznej, można było uzyskać maksymalnie 120 punktów.
Adrian znakomicie rozwiązał test oraz wykonał zadania praktyczne i ostatecznie zajął wysokie V miejsce uzyskując tytuł laureata.
V miejsce to nie tylko cenne nagrody pieniężne i rzeczowe, ale również zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz otwarta ścieżka na wiele kierunków studiów wyższych.
Gratulujemy Adrianowi i życzymy jeszcze większych sukcesów za rok!

 
 

Facebook

YouTube