• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Szkoła istnieje od 50 lat. Ukończyło ją kilka pokoleń uczniów wychowanych przez pedagogów, którzy ukształtowali wizerunek szkoły, tworzyli i nadal tworzą jej historię.

ABSOLWENCI ZESPOŁU SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ
W LATACH 1969 – 2020

Technikum Ochrony Roślin (5-letnie) 592
Zasadnicza Szkoła Rachunkowości Rolnej 74
Zasadnicza Szkoła Rolnicza 843
Technikum Rolnicze (3-letnie) 653
Technikum Ochrony Roślin (3-letnie) 98
Technikum Rolnicze (zaoczne) 248
Technikum Hodowlane (3-letnie) 157
Technikum Rolnicze (5-letnie) 365
Technikum Ogrodnicze (5-letnie) 256
Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza 105
Technikum Technologii Żywności (5-letnie) 229
Liceum Agrobiznesu (5-letnie) 319
Technikum Ogrodnicze (3-letnie) 62
Liceum Ogólnokształcące 25
Liceum Profilowane 152
Technikum (4-letnie)
*w zawodzie technik agrobiznesu 348
*w zawodzie technik technologii żywności 101
*w zawodzie technik architektury krajobrazu 36
* w zawodzie technik rolnik 87
*w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa 106
* w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 63
* w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 25
Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej 228
Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 49
Kwalifikacyjny kurs zawodowy RL.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej 28
Razem absolwentów: 5249

 

Oto kolejne klasy, wychowawcy oraz wychowankowie, absolwenci TEJ SZKOŁY:

 

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google