Technikum 4-letnie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa na podbudowie gimnazjum
Rok ukończenia 2019
Wychowawca: mgr inż. Monika Stasiuk

ABSOLWENCI

1. Bielicki Dawid
2. Bujalski Bartosz
3. Chwedczuk Paweł
4. Jakimiuk Piotr
5. Jańczuk Sebastian
6. Jarocki Kamil
7. Kalużny Maciej
8. Lipka Damian
9. Maciejuk Mateusz
10. Mitura Mateusz
11. Nesterowicz Kamil
12. Niedzielski Marcin
13. Obzejta Piotr
14. Ozioro Tomasz
15. Struk Tomasz
16. Weśniuk Sebastian

Technikum 4-letnie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa na podbudowie gimnazjum
Rok ukończenia 2019
Wychowawca: mgr Sławomir Bartniczuk

ABSOLWENCI
1. Blim Adam
2. Błaszczuk Daniel
3. Deleżuk Karolina
4. Domański Jarosław
5. Klimczuk Mateusz
6. Kozak Łukasz
7. Przybrzej Hubert
8. Rakota Kamila
9. Słubski Hubert
10. Szczygielski Marcin
11. Szlendak Dominik

Technikum 4-letnie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych na podbudowie gimnazjum
Rok ukończenia 2019
Wychowawca: mgr Sławomir Bartniczuk

ABSOLWENCI

1. Flis Dominika
2. Kiryluk Katarzyna
3. Kiryluk Łukasz
4. Koszołko Paweł
5. Kozak Patryk
6. Siwko Olga

 
 

Facebook

YouTube