• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

wychowawca: Patrycja Walczuk

1.Budrewicz Radosław
2.Goć Cezary Stanisław
3.Guraluk Karolina
4.Jaszczuk Daria Anna
5.Kalinowska Anita
6.Korczak Weronika
7.Krupa Wioleta
8.Ozioro Justyna
9.Rudawska Natalia
10.Stolarek Magdalena

 

Technikum w zawodzie technik rolnik

wychowawca: Patrycja Walczuk

1.Daniluk Jacek
2.Dzik Mateusz Dominik
3.Gawłowski Paweł
4.Koźluk Patryk
5.Latek Łukasz
6.Łukaszuk Michał
7.Niewęgłowski Eryk Piotr
8.Panasiuk Jan
9.Pawłowski Mateusz
10.Rychlik Radosław
11.Sacharczuk Patryk
12.Stefaniuk Mateusz
13.Toczyński Kacper Kazimierz
14.Wnukowicz Marcin

 

Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

Wychowawca: Karol Żurkowski

1.Chomiuk Maciej Mikołaj
2.Ciesielczuk Jakub Jan
3.Filipiuk Łukasz
4.Harasimiuk Michał Marek
5.Jawoszek Jakub
6.Kowalski Mateusz
7.Kraciuk Dawid
8.Łukaszuk Mateusz Antoni
9.Michaluk Damian
10.Pacyga Patryk
11.Raczyński Grzegorz
12.Siwko Artur
13.Skulimowski Kamil
14.Sokoluk Emil Piotr
15.Szymańczuk Tomasz Adam
16.Walczuk Adrian Piotr
17.Warpas Hubert
18.Zieliński Marcin Piotr
19.Zieniuk Patryk Paweł

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google