Klasa  IV  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

Wychowawca: mgr Renata Sikora

 

1.Blimel Damian
2.Bujalski Mateusz
3.Ceniuk Przemysław
4.Filipiuk Adrian
5.Jańczuk Dariusz
6.Jóźwiuk Przemysław
7.Kondraciuk Karol
8.Kucio Dawid
9.Kwoczko Adam
10.Maciejewicz Bartłomiej
11.Malinowski Mateusz
12.Milaniuk Arkadiusz
13. Omelaniuk Kamil
14.Pawłowicz Patryk
15.Sawczuk Mateusz
16.Sidoruk Ireneusz
17.Trochimiuk Krzysztof
18.Zahor Wojciech

 

Klasa IV  Technikum w zawodzie technik rolnik

Wychowawca: mgr Danuta Kacik

1.Kiryluk Cezary
2.Kuszyński Patryk
3.Piotrowicz Daniel
4.Prokopiuk Andrzej
5.Rojek Dawid
6.Rypina Maciej
7.Szałucha Sebastian

 

 

Klasa IV  Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu

Wychowawca: mgr Danuta Kacik

 

1.Bartniczuk Angelika
2.Danieluk Joanna
3.Kościuczyk Dominika
4.Sałata Paulina
5.Szymańczuk Patrycja
6.Warpas Paulina
7.Wołosiuk Ilona
8.Żydek Michał
9.Żylik Sebastian

 

 

Klasa IV  Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Wychowawca: mgr Marta Wiczuk

1.Gardecka Ewa
2.Iczkowski Adrian
3.Jankowiec Monika
4.Jurkowski Patryk
5.Kondraciuk Ewelina
6.Korolczuk Dominika
7.Korolczuk Wiktoria 
8.Krysztofiuk Jolanta
9.Łukaszuk Anna
10.Marczuk Martyna
11.Niedziałek Klaudia
12.Sacharczuk Agata
13. Sałata Agnieszka
14.Witkowska Patrycja
15.Wyrzykowska Izabela

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google