Technikum  4-letnie
na podbudowie gimnazjum w zawodzie technik agrobiznesu
Rok ukończenia 2009
 kl. IV a   wychowawca klasy: mgr Patrycja Malec

 

1.Antoniuk Gabriel
2.Bondaruk Diana Aleksandra
3.Burda Magdalena Marta
4.Duda Krzysztof Piotr
5.Dudziuk Anna
6.Firsiuk Magdalena
7.Firsiuk Mariusz
8.Gałamaga Milena Elżbieta
9.Głowacki Paweł Kamil
10.Iczkowska Ewelina Wiesława
11.Jazowski Przemysław Daniel
12.Klimczuk Małgorzata Dorota
13.Krupa Paweł
14.Lewczuk Przemysław Józef
15.Marciniuk Magda
16.Mikołajczuk Katarzyna
17.Mitura Małgorzata Katarzyna
18.Nowak Marcin
19.Paszko Rafał Mirosław
20.Rafalski Grzegorz Maciej
21.Romaniuk Marlena Małgorzata
22.Ruszkowski Paweł Andrzej
23.Sadowa Daria Anna
24.Sawczuk Agnieszka
25.Szutko Justyna Joanna
26.Tyszko Marcin
27.Ulita Adam Daniel
28.Waszczuk Norbert
29.Weśniuk Izabela Ann
30.Wysokińska Anna
31.Zając Radosław Łukasz

Technikum  4-letnie
na podbudowie gimnazjum w zawodzie technik agrobiznesu
Rok ukończenia 2009 
kl. IV b   wychowawca klasy: mgr Anna Mioduszewska

 

1.Bartoszuk Arkadiusz
2.Barzyński Łukasz Paweł
3.Filipiuk Patryk
4.Gmur Artur
5.Hołubiuk Dariusz Grzegorz
6.Jabłoński Kamil Ernest
7.Juszczuk Radosław
8.Kasprzuk Adrian Ireneusz
9.Kondraciuk Dawid
10.Kowaluk Dominik
11.Kuśmierczyk Krzysztof Jan
12.Lubański Damian
13.Maciejewicz Bartłomiej Jan
14.Mikitiuk Łukasz Piotr
15.Mincewicz Rafał
16.Mitura Krzysztof
17.Olędzki Damian
18.Omelaniuk Piotr
19.Prokopiuk Sylwester
20.Repczuk Piotr Józef
21.Saczuk Michał Mateusz
22.Semeniuk Przemysław
23.Sobieszuk Łukasz
24.Szczęśniak Łukasz Barnaba
25.Szulc Michał Piotr

 

      Technikum  4-letnie
na podbudowie gimnazjum w zawodzie technik technologii żywności
Rok ukończenia 2009 
wychowawca klasy: mgr Irmina Baran, mgr inż. Józef Rut

 

1.Chochowska Katarzyna Teresa
2.Chraniuk Monika
3.Hawryluk Bartłomiej
4.Jóźwik Ewelina Barbara
5.Kałabun Paulina
6.Korneluk Krzysztof
7.Leśko Anna Kinga
8.Łukasińska Wioleta Anna
9.Łukaszuk Kamil Wiktor
10.Maciejuk Grzegorz
11.Maleńczuk Karol Czesław
12.Miszkieniuk Małgorzata
13.Naumiuk Grzegorz Piotr
14.Opalko Weronika Anna
15.Rozwadowska Anna Małgorzata
16.Szutko Marlena Monika
17.Wroński Sebastian
18.Zasiuk Kamila Agnieszka

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google