Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza

Lata uczęszczania 1995/1998r.

 Wychowawca:

mgr Wiesława Andrusiuk

 

ABSOLWENCI

1. Artymiuk Daniel

2. Chomiuk Tomasz

3. Chwetczuk Jan

4. Daniluk Anna

5. Gwoździańska Marta

6. Iwaniuk Artur

7. Jóźwiak Jan

8. Kasjaniuk Mateusz

9.  Kłokosińska Elżbieta

10.  Kościuszko Renata

11. Kowalska Emilia

12. Kurel Dorota

13. Łobacz Magdalena

14. Maciejewska Cecylia

15. Maziejuk Grzegorz

16. Oj er Katarzyna

17. Oltuszyk Radosław

18. Panasiuk Ewa

19. Rudczyk Agnieszka

20.  Samociuk Anna

21.  Sęczyk Adam

22. Tarasiuk Barbara

23.  Weśniuk Ernest

24.  Wiciuk Grzegorz

25. Wiśniewski Daniel

26. Wyrzykowski Mirosław

27. Zając Piotr

28. Zaniewicz Renata

 

 

 

 

Technikum Ogrodnicze

Lata uczęszczania 1993/1998r.

 Wychowawca:

mgr inż. Alina Kudełko

 

ABSOLWENCI

1. Artyszuk Agnieszka

2. Celińska Agnieszka

3. Chmielowski Przemysław

4. Chura Mirosława

5. Daniluk Ewa

6. Derlukiewicz Jakub

7. Dunajko Bartłomiej

8. Frańczuk Szczepan

9. Flis Joanna

10. Gomółka Urszula

11. Jaszczuk Małgorzata

12. Kalwarczyk Grzegorz

13. Kasjaniuk Anna

14. Klein Paulina

15. Klujewska Jowita

16. Kuć Anna

17. Poddaniec Bogdan

18.  Sawicka Anna

19.  Siwek Alicja

20. Nazaruk Katarzyna

21. Nowicka Anna

22.  Sławińska Justyna

23.  Szpura Marcin

24. Wolnicka Kamila

25. Żeszczuk Anna

 

 

 

 

Technikum Rolnicze

Lata uczęszczania 1993/1998r.

 Wychowawca:

mgr inż. Jolanta Łobaczewska

 

ABSOLWENCI

1. Chromiec Grzegorz

2. Dmitruk Magdalena

3. Iwaniuk Wojciech

4. Kaliszuk Ryszard

5. Kochnio Agnieszka

6. Kowaluk Beata

7. Kukawski Grzegorz

8. Łukasiak Witold

9. Matusiewicz Ewa

10. Mioduszewska Barbara

11. Miszczuk Karol

12. Nożyk Beata

13. Płusko Katarzyna

14. Potiopa Joanna

15. Potiopa Lucyna

16. Rudziński Adam

17.  Sadowiec Magdalena

18.  Sałuda Mariusz

19.  Sobolewski Krzysztof

20.  Sokowska Alicja

21.  Stefaniak Monika

22.  Warowny Adam

23.  Wasiluk Mariusz

24. Żywicka Cecylia

 

 

 

Technikum Rolnicze

na podbudowie ZSZ

Lata uczęszczania 1995/1998r.

 Wychowawca:

mgr inż. Józef Rut

 

ABSOLWENCI

1. Andrzejuk Katarzyna

2. Bartoszuk Joanna

3. Borkowski Rafał

4. Homziuk Marta

5. Iwaniuk Andrzej

6. Kaczorowska Anna

7. Kondratiuk Piotr

8. Kowaluk Artur

9. Kuźnik Stanisław

10. Lewczuk Jolanta

11. Łuciuk Andrzej

12. Marczewski Adam

13. Michaluk Krzysztof

14. Muzyka Adam

15. Nitychoruk Justyna

16. Osiejuk Marek

17. Pietruczuk Wojciech

18. Soczewko Andrzej

19. Saługa Katarzyna

20. Siluk Andrzej

21. Stasiuk Dariusz

22. Sykacz Agnieszka

23. Szlaski Marek

24. Trębicki Paweł

25. Waszczuk Marek

26. Wójcik Agnieszka

27. Zozula Piotr

28.  Styś Anna

29. Żydek Aldona

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google