Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Lata uczęszczania 1990-1993

Wychowawca:

mgr inż. Jolanta Łobaczewska

 

ABSOLWENCI A

1. Antonowicz Agnieszka

2. Bartniczuk Wioletta

3. Bobko Jolanta Beata

4. Bobryk Renata Jadwiga

5. Fiedosiuk Krystyna Danuta

6. Gawłowski Karol

7. Górska Urszula

8. Hawryluk Agnieszka Katarzyna

9. Hawryluk Andrzej Stanisław

10. Hładuniuk Bożena

11. Jakubiuk Ewa Maria

12. Konikówski Paweł

13. Kot Marzanna Katarzyna

14. Kudź Aldona

15. Lempaszek Karol Marek

16. Łocheńska Wioletta Maria

17. Łukaszuk Iwona Elżbieta

18. Maj Edyta Katarzyna

19. Marchewka Małgorzata

20. Maziejuk Mirosław

21. Nowak Małgorzata

22. Osiejuk Maciej

23. Pastuszewska Katarzyna

24. Sajna Mariola

25. Semeniuk Edyta Aneta

26. Sieczkowski Grzegorz

27. Szutko Aneta Marzena

28. Zalewska Małgorzata

 

Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Lata uczęszczania 1990-1993

Wychowawca:

mgr inż. Bernardyna Laszuk

 

ABSOLWENCI B

1. Alfs Renata Beata

2. Andrzejuk Iwona Agnieszka

3. Celińska Edyta Krystyna

4. Czeczełewska Aneta Anna

5. Czerwonogrodzka Wioletta Maria

6. Duda Agnieszka Jadwiga

7. Filas Małgorzata Sabina

8. Hajbos Edyta Agnieszka

9. Hawryluk Edyta

10. Jakimiuk Agnieszka Jadwiga

11. Kaczorowska Krystyna

12. Kierczuk Marzena Anna

13. Kisiak Beata Elżbieta

14. Kozłowska Marta

15. Kulikowska Ewa

16. Laszuk Marzena

17. Magier Beata

18. Martyniuk Agnieszka

19. Maryniuk Jolanta Małgorzata

20. Mikołajczuk Julita Anna

21. Muzyka Renata Agnieszka

22. Semeniuk Katarzyna

23. Sieczkowska Wioletta

24. Sykacz Iwona Katarzyna

25. Szołucha Wioletta Monika

26. Wizert Agnieszka Monika

 

Technikum Ochrony Roślin

Lata uczęszczania 1988-1993

Wychowawca:

mgr Ryszard Machuła

 

ABSOLWENCI

1. Blimel Edyta

2. Bogusz Małgorzata

3. Borkowicz Violetta

4. Burda Anna

5. Chwedoruk Radosław

6. Domańska Jadwiga

7. Doroszuk Renata

8. Filipczuk Mariola

9. Grzędzińska Urszula

10. Iczkowska Małgorzata

11. Iwaniuk Monika

12. Jaskólska Ewa

13. Juszczuk Daniel

14. Klimczuk Renata                   

15. Kołtun Ireneusz

16. Korczak Małgorzata

17. Lewczuk Justyna

18. Mazuruk Iwona

19. Misiejuk Andrzej

20. Musiej Danuta

21. Niedezielska Agnieszka

22. Niewęgłowski Adam

23. Nitychoruk Dariusz

24. Obrępalska Elżbieta

25. Olichwiruk Bożena

26. Pietrusik Adam

27. Potykanowicz Jarosław

28. Rogulska Justyna

29. Romaniuk Iwona

30. Urbański Piotr

31. Weśniuk Iwona

 

 

 

Technikum Rolnicze

Lata uczęszczania 1988-1993

Wychowawca:

mgr inż. Kazimiera Meksuła mgr inż. Ewa Niewęgłowska

 

ABSOLWENCI

1. Bernat Marek Sławomir

2. Chmiel Adam

3. Chwedoruk Arkadiusz Krzysztof

4. Czemierowska Iwona Józefa

5. Daniluk Agnieszka

6. Hawryluk Katarzyna

7. Jańska Renata

8. Juszczuk Bożena Barbara

9. Juszczuk Marzena Katarzyna

10. Kępińska Anna

11. Kocemba Marzena

12. Kozłowski Grzegorz Jarosław

13. Kukawski Arkadiusz

14. Kuzawska Wioletta

15. Maciak Honorata

16. Milanowicz Mariusz

17. Osypiuk Aneta

18. Panasiuk Iwona Jadwiga

19. Pomorska Marzanna

20. Popik Beata Agata

21. Radzikowska Elżbieta Agnieszka

22. Sobolewski Mariusz Piotr

23. Szyc Katarzyna

24. Szczur Anna

25. Tarasiuk Mirosław

26. Walczyna Mariusz

27. Żukowska Dorota

 

 

 

Technikum Rolnicze

na podbudowie ZSZ Lata uczęszczania 1990-1993

Wychowawca:

mgr Zdzisława Adamowska

 

ABSOLWENCI

1. Chłopek Grażyna

2. Chrzaniuk Beata

3. Czernicki Robert

4. Faryna Mariusz

5. Grabiec Agnieszka

6. Grabiec Renata

7. Iczkowski Krzysztof

8. Jankiewicz Anna

9. Jezior Agnieszka

10. Kałabun Piotr

11. Kamińska Beata

12. Kozłowska Renata

13. Laszuk Robert

14. Lesiuk Jarosław

15. Makaruk Mariusz

16. Maleńczuk Krzysztof

17. Pawlukiewicz Małgorzata

18. Pięta Anna

19. Polak Danuta

20. Szutko Grażyna

21. Szczepanowska Marzena

22. Waszczuk Grażyna

23. Wnorowska Danuta

24. Wojcieszuk Małgorzata

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google