Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Lata uczęszczania 1989-1992

Wychowawca:

mgr Ryszard Juszczuk mgr Albina Sylwesiuk

 

ABSOLWENCI

1. Bazylczuk Joanna

2. Dawidziuk Renata

3. Dunajko Mirosław

4. Gawryk Iwona

5. Góra Mariusz Jarosław

6. Janik Aldona Brygida

7. Kłokosiński Krzysztof Andrzej

8. Krupa Jerzy

9. Maciak Andrzej

10. Mizgier Renata

11. Panasiuk Justyna Janina

12. Pykacz Iwona

13. Sawczuk Grzegorz

14. Szendel Radosław Tomasz

15. Włoszek Edyta Anna

 

 

 

Technikum Ochrony Roślin

Lata uczęszczania 1987-1992

Wychowawca:

mgr inż. Ewa Niewęgłowska

 

ABSOLWENCI

1. Artyszuk Dorota

2. Bańkowska Dorota

3. Barańska Dorota

4. Bentkowska Renata

5. Bernaszuk Wojciech

5. Chura Artur

7. Denisiuk Grzegorz

8. Głowacka Agnieszka

9. Karwacka Katarzyna

10. Kasperuk Agnieszka

11. Kuzawska Beata

12. Mazurek Anna

13. Miękus Elżbieta

14. Mirończuk Dorota

15. Niedźwiedź Agnieszka

16. Ołdachowska Anna

17. Panasiuk Mariusz

18. Pływacz Edyta

19. Sawczuk Anna

20. Szpura Małgorzata

21. Szymańska Krystyna

22. Wasiluk Remigiusz

23. Winkler Wioletta

24. Zazulińska Małgorzata

25. Zgrajka Piotr

26. Zienkowska Katarzyna

27. Żydek Marcin

 

 

 

Technikum Rolnicze

Lata uczęszczania 1987-1992

Wychowawca:

mgr inż. Irena Pegza

 

ABSOLWENCI

1. Czech Jerzy Jan

2. Domańska Barbara

3. Doroszuk Krzysztof Piotr

4. Frańczuk Tomasz Jacek

5. Guszko Katarzyna Zofia

6. Iwaszko Elżbieta Maria

7. Jakoniuk Marzena Mieczysława

8. Jarosiewicz Anna

9. Kawęcki Cezary

10. Krekora Marek

11. Kłosowski Tomasz

12. Kwiatkowska Anna Irena

13. Lipka Jarosław Krzysztof

14. Łukijańczuk Tomasz

15. Makarewicz Danuta Marta

16. Marczuk Renata Stanisława

17. Oleksiuk Zenon Andrzej

18. Panasiuk Ewa Irena

19. Płożański Maciej Piotr

20. Stępniewski Zbigniew Henryk

21. Sylwesiuk Krzysztof

22. Wachowiec Małgorzata

23. Wiński Andrzej

24. Zbański Leszek Piotr

 

 

Technikum Rolnicze

na podbudowie ZSZ Lata uczęszczania 1989-1992

Wychowawca:

mgr inż. Alina Kudełko

 

ABSOLWENCI

1. Anisienia Iwona Agnieszka

2. Bodzak Wojciech

3. Chomiuk Małgorzata

4. Gajownik Jerzy Józef

5. Grochowska Janina

6. Grontkowska Katarzyna

7. Hajczuk Krzysztof Marek

8. Jawoszek Andrzej

9. Juszczuk Alicja Maria

10. Knigawka Maciej

11. Korniluk Sławomir Dominik

12. Korolczuk Marzena Teresa

13. Michalczuk Anna

14. Mitura Renata Ewa

15. Muzyka Mirosław Piotr

16. Ostaszewski Sławomir Andrzej

17. Panasiuk Adam

18. Pietruczuk Barbara Elżbieta

19. Pietruszka Beata

20. Pykacz Jarosław

21. Sokoluk Artur

22. Szydłowski Bartosz

23. Wachowiec Joanna Maria

24. Wysokińska Marianna Seweryna

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google