Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Lata uczęszczania 1985-1988

Wychowawca:

mgr inż. Krystyna Szyc

 

ABSOLWENCI

1. Czapska Ewa Teresa

2. Chmiel Dorota

3. Domański Andrzej

4. Jarosz Małgorzata Maria

5. Kosowicz Agnieszka

6. Lustyk Marzena Anna

7. Maryniuk Bogusława Teresa

8.Maryniuk Beata

9. Pawlonka Krzysztof

10. Pompa Honorata Tamara

11. Romaniuk Sławomir Stanisław

12. Romaniuk Andrzej

13. Starzyk Ewa Agata

14. Sikora Wojciech Andrzej

15. Wawrzyniuk Maciej

16. Wójcik Barbara Maria

17. Zając Agnieszka Marzena

 

Technikum Ochrony Roślin

Lata uczęszczania 1983-1988

Wychowawca:

mgr inż. Krystyna Rewczuk

 

ABSOLWENCI

1. Bartniczuk Jarosław

2. Bartniczuk Urszula

3. Byczyk Mariusz

4. Chromińska Barbara

5. Głowacki Jerzy

6. Iwiczuk Agata

7. Kolida Jacek

8. Laszuk Małgorzata

9. Łuciuk Barbara

10. Miechowicz Justyna

11. Prystupa Barbara

12. Pykacz Krystyna

13. Romaniuk Mirosław

14. Selwesiuk Bożena

15. Sienkiewicz Danuta

16. Sikora Robert

17. Zalewski Tadeusz

 

 

 

Technikum Rolnicze

Lata uczęszczania 1983-1988

Wychowawca:

mgr inż. Jolanta Łobaczewska mgr Henryk Andrusiuk

 

ABSOLWENCI

1. Andrzejuk Stanisława

2. Doroszuk Leszek

3. Fiedosiuk Anna

4. Filipiuk Andrzej

5. Głowacka Teresa

6. Horbowiec Jacek

7. Jaroszuk Barbara

8. Jóźwiuk Wiesława

9. Karpiuk Elżbieta

10. Kulhawczuk Barbara

11. Laszuk Ewa

12. Łyczewska Ewa

13. Makarewicz Alicja

14. Meszuk Agnieszka

15. Nazaruk Alina

16. Niedźwiedziuk Wojciech

17. Parafiniuk Jolanta

18. Wawryniuk Sławomir

 

 

Technikum Rolnicze

na podbudowie ZSZ Lata uczęszczania 1985-1988

Wychowawca:      

mgr Ryszard Machula

 

ABSOLWENCI

1. Bojaczuk Jolanta Anna

2. Daniluk Piotr

3. Denisiuk Marianna

4. Domański Andrzej

5. Górski Wiesław

6. Jasińska Ewa Anna

7. Karpowicz Alicja

8. Kiełbus Danuta Małgorzata

9. Kondratiuk Małgorzata Jadwiga

10. Król Marek

11. Maksymiuk Marek Jerzy

12. Musiatowicz Barbara Joanna

13. Pasternak Henryk

14. Ustymowicz Alina Józefa

15. Szkalska Małgorzata Anna

16. Wieliczko Renata Agata

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google