Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Lata uczęszczania 1983-1986

Wychowawca:

mgr inż. Teresa Juszczuk

 

ABSOLWENCI

1. Chalimoniuk Jacek

2. Czuchan Wiesława

3. Czyżyk Wojciech Piotr

4. Jastrzębska Zofia

5. Mincewicz Bożena

6. Misiejuk Elżbieta

7. Panasiuk Wojciech

8. Smarzewski Stanisław Jacek

9. Włos Leszek Andrzej

10. Zając Grzegorz

11. Złotek Mariola

Technikum Ochrony Roślin

Lata uczęszczania 1981-1986

Wychowawca:

mgr Zdzisława Adamowska

 

ABSOLWENCI

1. Brodacka Jolanta

2. Celińska Danuta

3. Cydejko Bogdan

4. Demczuk Aniela

5. Gałązka Barbara

6. Horbowiec Dorota

7. Jędrzejewska Jolanta

8. Kapłan Krystyna

9. Karpiuk Danuta

10. Korołczuk Dariusz

11. Kozak Andrzej

12. Kozłowiec Grażyna

13. Lipka Stanisław

14. Makarewicz Andrzej

15. Markiewicz Urszula

16. Moszkowska Alina

17. Mućka Mariola

18. Nestorowicz Franciszek

19. Perchaluk Robert

20. Remiszewska Wiesława

21. Stefaniuk Agata

22. Tomaszewski Roman

23. Torenc Marzena

24. Weresa Danuta

25. Wołodko Iwona

26. Zahor Andrzej

Technikum Rolnicze

Lata uczęszczania 1981-1986

Wychowawca:

mgr Janina Osior

 

ABSOLWENCI

1. Bojczuk Elżbieta

2. Chyziak Janusz

3. Darecki Dariusz Antoni

4. Dawidowicz Józef

5. Dawidziuk Zbigniew

6. Giereło Dorota Maria

7. Harasimiuk Danuta

8. Hryniewicz Bożena

9. Iwaniuk Wojciech Michał

10. Iwaniuk Barbara Jolanta

11. Jaszczuk Zbigniew Franciszek

12. Kurenda Barbara Stanisława

13. Kondera Anna Mariola

14. Maziejuk Małgorzata Jolanta

15. Oleksiuk Krzysztof

16. Onopiuk Marzena

17. Paszkowska Halina

18. Sawtyruk Marianna

19. XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

20. Skutnicki Andrzej

21. Stańczuk Zofia Anna

22. Stańczuk Irena Anna

23. Sztokalińska Grażyna

24. Tałan Dorota Mariola

25. Turuta Marek Stanisław

26. Zieńczuk Anna

Technikum Rolnicze

na podbudowie ZSZ Lata uczęszczania 1983-1986

Wychowawca:

mgr Jadwiga Klimiuk

 

ABSOLWENCI

\. Bogusz Dariusz Antoni

2. Czarnecki Henryk Franciszek

3. Duluk Elżbieta Grażyna

4. Gajownik Elżbieta

5. Górski Bogusław

6. Kozioł Joanna

7. Krasuska Jadwiga Teresa

8. Kordaczuk Andrzej Tadeusz

9. Lipińska Teresa

10. Majewski Krzysztof Antoni

11. Matyjaszek Grażyna Urszula

12. Niczyporuk Ryszard Roman

13. Oleksik Bożena

14. Olszewski Sławomir Ryszard

15. Ozioro Wiesława Paulina

16. Filipowicz Kazimiera

17. Siliwoniuk Krystyna

18. Tomczuk Bożena Teresa

19. Rola Ewa

20. Jaszczuk Krystyna

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google