Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Lata uczęszczania 1982-1985

Wychowawca:

mgr inż. Kazimiera Meksuła

 

ABSOLWENCI

1. Bojaczuk Jolanta Anna

2. Butrym Dariusz

3. Denisiuk Marianna

4. Gaja Lucyna

5. Gałązka Jadwiga Teresa

6. Górski Wiesław

7. Kondratiuk Małgorzata Jadwiga

8. Korolczuk Małgorzata

9. Koszewska Ewa Magdalena

10. Kukawski Bogdan

11. Mitura Stanisław

12. Niedźwiedź Krystyna Maria

13. Pawlonko Waldemar

14. Romaniuk Dariusz

15. Siekierko Anna Barbara

16. Szkalska Małgorzata Anna

17. Zielińska Małgorzata

 

 

 

Technikum Ochrony Roślin

Lata uczęszczania 1980-1985

Wychowawca:

mgr inż. Anna Sęk

 

ABSOLWENCI

1. Andrzejczuk Maria

2. Błażejczuk Małgorzata

3. Cap Bożena

4. Charasimiuk Mirosława

5. Domański Artur

6. Garbacik Robert

7. Hawryluk Alina

8. Hornowska Marianna

9. Hulińska Teresa

10. Ignaciuk Marcin

11. Kalicka Danuta

12. Laszuk Małgorzata

13. Lubaszewski Robert

14. Łagoda Leszek

15. Niewęgłowska Małgorzata

16. Osypiuk Barbara

17. Puzia Marek

18. Rabajczyk Anna

19. Rożyn Marzena

20. Rusecki Władysław

21. Sawczuk Marek

22. Siluk Wiesław

23. Stasiuk Lucyna

24. Topyła Marek

25. Trukawka Joanna

26. Wawrzak Jolanta


 

 

 

Technikum Rolnicze

na podbudowie ZSZ Lata uczęszczania 1982-1985

 Wychowawca:

mgr inż. Irena Pegza

 

ABSOLWENCI

1. Biernat Anna

2. Bogusz Józef

3. Borowski Marek

4. Chromiec Teresa

5. Daniluk Renata

6. Demidowicz Teresa

7. Dragan Grażyna

8. Głowacka Bożena

9. Gzara Krystyna

10. Horoszko Ewa

11. Husiński Marek

12. Kubik Jarosław

13. Litwiniuk Katarzyna

14. Majszak Danuta

15. Matejko Bożena

16. Nowicki Jarosław

17. Pietruczuk Anna

18. Piuro Regina

19. Sidoruk Małgorzata

20. Skurska Bożena

21. Stankiewicz Barbara

22. Sobkiewicz Urszula

23. Sterniczuk Krzysztof

24. Śledź Jolanta

25. Tuszyńska Urszula

26. Waszczuk Grażyna

27. Zabielska Barbara

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google