• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Technikum Ochrony Roślin

Lata uczęszczania 1979-1984

Wychowawca:

mgr Jan Kozak

 

ABSOLWENCI

1. Andruszkiewicz Iwona

2. Badysiak Urszula

3. Biernacka Barbara

4. Borecki Andrzej

5. Demczuk Małgorzata

6. Denisiuk Kazimierz

7. Filipiuk Bożena

8. Frańczuk Małgorzata

9. Gala Stanisław

10. Golczewska Małgorzata

11. Grodzicki Leszek

12. Jóźwiak Marek

13. Juchimiuk Helena

14. Kamińska Elżbieta

15. Kamińska Zofia

16. Kurowska Teresa

17. Lesiuk Elżbieta

18. Lewczuk Iwona

19. Lubaszewski Ireneusz

20. Łucewicz Marek

21. Makaruk Jadwiga

22. Mazur Elżbieta

23. Mazuruk Jolanta

24. Michalak Janusz

25. Milanowicz Sławomir

26. Nitek Artur

27. Piotrowski Arkadiusz

28. Połynko Józef

29. Potapiuk Andrzej

30. Semeniuk Andrzej

31. Szendel Tomasz

32. Szutko Zbigniew

33. Tomczuk Bożena

34. Zalewski Andrzej

35. Żmudzińska Elżbieta

 

 

Technikum Rolnicze

na podbudowie ZSZ Lata uczęszczania 1981-1984

Wychowawca: mgr Halina Biegajło

 

ABSOLWENCI

1. Bartniczuk Jolanta

2. Chalimoniuk Magda

3. Chmiel Joanna

4. Dawidziuk Barbara

5. Filipiuk Mariola

6. Gładzka Bożena

7. Goć Stanisław

8. Golec Maria

9. Ignaciuk Andrzej

10. Kondraciuk Grażyna

11. Korzeniewska Mana

12. Laszuk Danuta

13. Lewczuk Sławomir

14. Lewczuk Zbigniew

15. Makaruk Jerzy

16. Marczuk Marianna

17. Miechowicz Jolanta

18. Panasiuk Małgorzata

19. Paszkowska Zofia

20. Raszuk Zofia

21. Sawczuk Krzysztof

22. Skręta Lidia

23. Ślązak Bożena

24. Wisznicka Alicja

25. Żuliński Wojciech


 

 

Technikum Hodowlane

Lata uczęszczania 1981-1984

Wychowawca:

Halina Tomaszewska

 

ABSOLWENCI

1. Adamowska Danuta

2. Barnasiuk Elżbieta

3. Bielecka Zofia

4. Biernacka Ewa

5. Brodacka Barbara

6. Chmielewska Małgorzata

7. Chraniuk Grażyna

8. Chrzaniuk Elżbieta

9. Chwedoruk Urszula

10. Domańska Ewa                   

11. Huruk Barbara

12. Kaliszuk Ewa

13. Koziara Ewa Małgorzata

14. Liński Janusz Marek

15. Łyczewska Krystyna

16. Maksymiuk Jolanta

17. Romaniuk Elżbieta Cecylia

18. Rzepka Barbara

19. Samoszuk Bogdan Mirosław

20. Semeniuk Teresa

21. Siłaczuk Małgorzata Maria

22. Siwek Maria

23. Stępniak Ewa

24. Stosio Małgorzata Franciszka

25. Telej Marzena

26. Tymoszuk Wiesława

27. Wieczosek Krystyna

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google