• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Lata uczęszczania 1977-1979

Wychowawca:

mgr inż. Tadeusz Klimiuk

 

ABSOLWENCI

1. Bogusz Marek

2. Borkowska Bogumiła

3. Buławski Andrzej

4. Chwedoruk Mirosław

5. Ciura Lilia

6. Czerkies Krystyna

7. Czyżyk Jadwiga

8. Hołubiuk Jadwiga

9. Ignatowicz Teresa

10. Jakoniuk Barbara

11. Jańczuk Joanna

12. Jasłowski Mirosław

13. Jemielniak Alina

14. Kolejko Anna

15. Konecka Renata

16. Krawczyk Krzysztof

17. Kudź Marianna

18. Kwoczko Kazimiera

19. Laszuk Marek

20. Lewczuk Jan

21. Łaszkiewicz Bogdan

22. Łyczewska Janina

23. Maziejuk Halina

24. Maziejuk Urszula

25. Makarewicz Joanna

26. Maksymiuk Agata

27. Michałuk Barbara

28. Michałowski Sławomir

29. Nowicka Hanna

30. Osiej Krzysztof

31. Paczek Janina

32. Panasiuk Wiesława

33. Pietruczuk Małgorzata

34. Siluk Janina

35. Struczuk Bogusława

36. Struk Krystyna

37. Szpura Małgorzata

38. Tyszko Bogumiła

39. Wawruch Grażyna

40. Waszczuk Krystyna

41. Wdowiak Jadwiga

42. Wieczorek Janusz

43. Wojczuk Maria

44. Wojtiuk Maria

45. Zarembuk Bożena

46. Zdanowicz Urszula

47. Zelent Eugenia

 

 

Technikum Rolnicze

na podbudowie ZSZ Lata uczęszczania 1976-1979

Wychowawca:

Halina Tomaszewska

 

ABSOLWENCI

1. Bańkowska Teresa Stanisława

2. Bobruk Wiesław Józef

3. Chmura Halina

4. Chromiec Stanisława Wiesława

5. Demianiuk Henryka

6. Frantiuk Eugenia

7. Geresz Danuta

8. Gregorczuk Roman Jan

9. Hołownia Józef

10. Hryciuk Grażyna

11. Janowicz Ryszard Tadeusz

12. Kaniewska Krystyna

13. Kasperuk Ewelina

14. Knigawka Anna Kazimiera

15. Krasuska Regina

16. Kuszneruk Anna

17. Laszuk Krzysztof

18. Laszuk Maria Halina

19. Leonko Bożena Helena

20. Litwiniec Jadwiga

21. Maksymiuk Anna Irena

22. Marczuk Andrzej

23. Michałuk Maria

24. Najdyhor Alina Janina

25. Olędzki Robert Antoni

26. Pietruczuk Mirosław

27. Potykanowicz Wacława

28. Pucyk Jadwiga Bogumiła

29. Sadownik Maria

30. Steć Barbara Bożena

31. Wawrzyniuk Alicja Maria

32. Żuk Jadwiga

 

Technikum Hodowlane

Lata uczęszczania 1976-1979

Wychowawca:

mgr inż. Kazimiera Meksuła

 

ABSOLWENCI

1. Antoniuk Ryszard

2. Borowik Krzysztof

3. Borowska Krystyna

4. Bilkiewicz Janusz

5. Ciesielczuk Andrzej

6. Domański Adam

7. Hawryluk Krzysztof (syn Jana)

8. Hawryluk Krzysztof

9. Hinz Ewa l0.Kałabun Lila

11. Kamińczyk Zdzisław

12. Kondracka Wanda

13. Lewczuk Ewa

14. Lewczuk Jadwiga

15. Lustyk Zbigniew

16. Matejuk Mirosława

17. Parafiniuk Lucyna

18. Pińczuk Danuta

19. Rola Danuta

20. Smogorzewska Halina

21. Szkalska Wiesława

22. Szańkowska Maria

23. Tranda Emilia

24. Tymoszuk Aniela

25. Uba Małgorzata

26. Waśkiewica Andrzej

27. Zalewska Wanda

28. Zalewski Stanisław

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google