Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Lata uczęszczania 1975-1977

Wychowawca:

mgr inż. Tadeusz Klimiuk

ABSOLWENCI

1. Bandyk Stanisław

2. Boboń Krystyna

3. Bułaj Urszula

4. Fabian Anna

5. Gajda Marek

6.Grybczuk Piotr

7. Hawryluk Jadwiga

8. Jakimiuk Lucyna

9. Kondraciuk Eugenia

10. Koroluk Ryszard

11. Kroszczyńska Małgorzata

12. Kwaśniewska Helena

13. Laszuk Halina

14. Lenart Krystyna

15. Makarewicz Zofia

16. Markowska Anna

17. Mazur Grażyna

18. Miechowicz Małgorzata

19. Mikuć Irena

20. Mirończuk Elżbieta

21. Nestorowicz Ewa

22. Nestoruk Teresa

23. Okrasa Ireneusz

24. Pykacz Józef

25. Radzikowska Teresa

26. Serhej Edward

27. Soldat Elżbieta

28. Stefaniuk Urszula

29. Władzimiruk Urszula

30. Wójcik Bogumiła

31. Wójcik Janina

32. Zańko Halina

33. Zasiuk Zbigniew

34. Żukowska Barbara

Technikum Ochrony Roślin

Lata uczęszczania 1972-1977

Wychowawca:

mgr inż. Irena Pegza [Tiszczenko]

ABSOLWENCI

1. Babkiewicz Maria

2. Bandzarewicz Anna

3. Bartczak Maria

4. Bilska Wiesława

5. Bogusz Anna

6. Chudzik Elżbieta

7. Dydycz Zenon

8. Filipiuk Marian

9. Gorzkiewicz Mirosława

10. Horbowiec Jerzy

11. Kaczan Marianna

12. Kapłan Helena

13. Kolejko Bogusław

14. Kolenda Grażyna

15. Liczewska Urszula

16. Lipka Krystyna

17. Łobacz Teresa

18. Plażuk Teresa

19. Olędzka Jadwiga

20. Połynko Romuald

21. Romanowska Wiesława

22. Rarak Zbigniew

23. Sadownik Andrzej

24. Stonio Barbara

25. Stonio Wanda

26. Szymańska Walentyna

27. Turska Zofia

28. Trochimiuk Maria

29. Wasilewski Marek

30. Wawrzak Wiesława

31. Zydlewska Lucyna

Technikum Ochrony Roślin

3-letnie Lata uczęszczania 1974-1977

Wychowawca:

mgr inż. Elżbieta Niedźwiecka

ABSOLWENCI

1. Andrzejczuk Maria Feliksa

2. Bojarczuk Alicja

3. Bojarczuk Jadwiga Anna

4. Buczak Marek Wacław

5. Buczyńska Barbara

6. Celińska Jolanta Danuta

7. Chomiak Wiesław Grzegorz

8. Chibowski Jan

9. Czosnecka Józefa Ewa

10. Dobosz Stanisław

11. Filipek Henryka

12. Filipowicz Tadeusz

13. Janiszewska Teresa Bożena

14. Jędruszczak Maria Teresa

15. Kieczka Bożena Leontyna

16. Kondraszuk Halina

17. Król Maria Alina

18. Malczuk Szczepan

19. Małachwiejczyk Halina

20. Markowska Marianna Elżbieta

21. Markowska Marianna

22. Mielnik Zdzisław

23. Milusz Danuta

24. Nieścioruk Stanisław Szczepan

25. Oklińska Grażyna

26. Panasiuk Władysław

27. Papińska Krystyna Józefa

28. Podleśny Andrzej

29. Sekut Zofia

30. Sokół Teresa

31. Sołtan Edward

32. Stelmach Barbara Franciszka

33. Szczygielska Krystyna Maria

Technikum Rolnicze

na podbudowie ZSZ Lata uczęszczania 1974-1977

Wychowawca:

mgr inż. Irena Pegza

ABSOLWENCI

1. Fąfara Aleksandra

2. Giez Stefania

3. Gryczon Maria

4. Górska Teresa

5. Haponiuk Jan

6. Józefaciuk Józef

7. Kamińska Anna

8. Karwatiuk Elżbieta

9. Klimiuk Elżbieta

10. Kuźnik Ryszard

11. Leonienko Lucyna

12. Łukaszuk Jerzy

13. Markowska Bożena

14. Muszyńska Bożena

15. Nowicka Barbara

16. Nowosielski Janusz

17. Pajczuk Halina

18. Puźniak Wiesława

19. Repczuk Danuta

20. Roguska Alicja

21. Sadokierska Halina

22. Skupińska Jolanta

23. Sokulska Wanda

24. Stasiuk Bożena

25. Struk Elżbieta

26. Świętochowska Zofia

27. Szczurowski Roman

28. Tranda Teresa

29. Wiktoruk Elżbieta

30. Zasiuk Wiesława

31. Żelazny Henryk

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google