• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Lata uczęszczania 1974-1976

Wychowawca:

mgr ini. Janusz Iwaniuk

 

ABSOLWENCI

1. Antoniuk Ryszard

2. Babiak Danuta

3. Bilkiewicz Janusz

4. Borowik Krzysztof

5. Borowska Krystyna

6. Ciesielczuk Andrzej

7. Cisek Maria

8. Darmochwał Teresa

9. Demianiuk Henryka

10. Denisiuk Ewa

11. Geresz Danuta

12. Gregor Bogdan

13. Hawryluk Krzysztof

14. Janowicz Ryszard

15. Kierebiński Cezary

16. Kozakiewicz Bogumiła

17. Krasuska Regina

18. Kwaśniewska Sabina

19. Laszuk Krzysztof

20. Laszuk Maria

21. Leonko Bożena

22. Lewczuk Ewa

23. Lewczuk Jadwiga

24. Lustyk Zbigniew

25. Maksymiuk Anna

26. Michaluk Maria

27. Najdychor Alina

28. Olędzki Robert

29. Paśnik Wiesław

30. Pietruczuk Mirosław

31. Sadownik Maria

32. Smogorzewska Halina

33. Szklarska Wiesława

34. Wawrzyniuk Alicja

35. Wawryniuk Anna

36. Waśkiewicz Andrzej

37. Zdonek Regina

 

 

 

Technikum Ochrony Roślin

Lata uczęszczania 1971-1976

Wychowawca:

mgr Regina Kredens (1971-1974)

mgr Jan Kozak (1974-1976)

 

ABSOLWENCI

1. Bagłaj Anna

2. Bandzarewicz Alicja

3. Berezecka Jolanta

4. Bezdzietny Krzysztof

5. Borkowski Wiktor

6. Celiński Zbigniew

7. Cieniuch Ewa

8. Demianiuk Kazimierz

9. Domański Jan

10. Doroszuk Iwona

11. Fedorczuk Leszek

12. Grabowiec Tadeusz

13. Grasko Krystyna

14. Jarocka Anna

15. Krakowiak Jadwiga

16. Krasuska Celina

17. Lewandowski Marek

18. Majchrocki Leszek

19. Miechowicz Wojciech

20. Pociopa Zdzisława

21. Parafiniuk Tadeusz

22. Pirogowicz Stanisława

23. Pykacz Antoni

24. Przesmycka Irena

25. Sadurska Halina

26. Sawczuk Krzysztof

27. Sawicki Janusz

28. Semeniuk Barbara

29. Seredzińska Jadwiga

30. Sączek Wiesława

31. Skwarek Teresa

32. Suszek Kazimierz

33. Szupiluk Leszek

34. Wrzaszcz Zbigniew

35. Wołosowicz Wanda

36. Czernik Teresa

37. Położyński Józef

 

 

 

Technikum Ochrony Roślin

3-letnie Lata uczęszczania 1973-1976

Wychowawca:

mgr inż. Bogdan Chachulski

 

ABSOLWENCI

1. Buczek Jan

2. Chłopek Elżbieta Irena

3. Domagała Edward

4. Hołownia Tadeusz Stanisław

5. Jaszczuk Krzysztof

6. Kulikowski Zdzisław

7. Kuźniarska Teresa Bożena

8. Lechowski Andrzej Zbigniew

9. Leja Ryszard Marian

10. Lemieszek Adam Zbigniew

11. Marczuk Emilia

12. Muzyka Halina Grażyna

13. Nagadowska Alina Elżbieta

14. Niczyporuk Piotr Stanisław

15. Niczyporuk Józef

16. Piekarski Waldemar

17. Pieniak Alina

18. Piwoni Barbara Zofia

19. Puszcz Tadeusz Marian

20. Sienkiewicz Bernadeta Maria

21. Skowron Zdzisław

22. Sokołowski Henryk

23. Stasiuk Jadwiga

24. Stochmalski Piotr Ryszard

25. Szczuchniak Grażyna Teresa

26. Szostakiewicz Stanisław

27. Taratycki Zbigniew

28. Tylus Wiesław

29. Wagner Mieczysław

30. Węgiel Władysław

31. Wójcik Zbigniew Stanisław

32. Wypych Teresa Lilia

 

 

Technikum Rolnicze

na podbudowie ZSZ Lata uczęszczania 1973-1976

Wychowawca:

mgr Jadwiga Klimiuk

 

ABSOLWENCI

1. Bielecka Elżbieta

2. Bogucka Helena

3. Brodawka Anna

4. Chwedoruk Urszula

5. Dąbrowska Krystyna              

6. Duluk Teresa

7. Harasimiuk Barbara              

8. Hołonowicz Alicja

9. Jakoniuk Teresa

10. Jędrzejewicz Danuta

11. Kościuk Jadwiga

12. Kot Janina

13. Krysztofiuk Julia

14. Kulicka Jadwiga

15. Kwiecińska Anna

16. Luty Zofia

17. Michalczuk Bożena

18. Młynarczyk Teresa

19. Olesiejuk Maria

20. Pajnowska Elżbieta

21. Panasiuk Elżbieta

22. Pietruczuk Elżbieta

23. Pucer Maria

24. Rudaś Zofia

25. Rutkowska Zofia

26. Samociuk Jadwiga

27. Szaciło Regina

28. Krajewska Anna

29. Tychmanowicz Barbara

30. Węgrodzka Urszula

31. Wilczyńska Janina

32. Wojciuk Wiesława

33. Zubkowicz Alicja

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google