• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Lata uczęszczania 1973-1975

Wychowawca:

mgr inż. Irena Tiszczenko (Pegza)

 

ABSOLWENCI

1. Chotej Zofia

2. Chwedoruk Halina

3. Ciesielska Krystyna

4. Czyżyk Alina

5. Danielewicz Ewa

6. Goć Grażyna

7. Hawryluk Cecylia

8. Konieczna Stanisława

9. Kowalska Bogusława

10. Krat Katarzyna

11. Kubacka Jolanta

12. Kuźniarska Regina

13. Kowalewska Wanda

14. Laszuk Mirosław

15. Łukaszuk Urszula

16. Maksymiuk Łucja

17. Michalak Stanisława

18. Mikołajczuk Bożena

19. Michalak Kazimierz

20. Milczarek Bogusława

21. Panasiuk Irena

22. Połynko Bożena

23. Pykacz Marianna

24. Prucnal Grażyna

25. Romaniuk Krzysztof

26. Rosińska Urszula Teresa

27. Sidoruk Maria

28. Sienkiewicz Jan

29. Skrzek Elżbieta

30. Struczuk Eugenia

31. Szczęśniak Teresa

32. Waszczuk Mirosław

33. Wyczawska Krystyna

 

 

Technikum Ochrony Roślin

Lata uczęszczania 1970-1975

Wychowawca:

mgr Janina Osior

 

ABSOLWENCI

1. Abramowicz Elżbieta

2. Bancerz Lucyna

3. Czajka Krystyna

4. Chajkaluk Elżbieta

5. DrobczukLeon

6. Howach Jan 7.Hawryluk Jerzy

8. Jóźwik Danuta

9. Juchimiuk Marian

10. Kaczorowska Anna

11. Kalinowski Józef

12. Kazanecki Marian

13. Kozak Zenon

14. Kuszneruk Edward

15. Laszuk Wiktor

16. Lipiński Benedykt

17.Mieleszko Jan

18. Miłaszewski Lech

19. Naumiuk Danuta

20. Nurzyńska Teresa

21. Olichierowicz Krzysztof

22. Ostrowska Wiesława

23. Owczarczuk Alina

24. Piątkowska Krystyna

25.Pykacz Anna

26. Pykacz Zbigniew

27. Rutkowska Barbara

28. Rychlik Antoni

29. Sarnacka Halina

30. Sawczuk Zofia

31. Sęk Danuta

32. Struczuk Maria

33. Świętochowska Wiesława

34. Szefer Aneta

35. Trochimiuk Maria

36. Wasyluk Elżbieta

37. Waszczuk Grażyna

38. Władzimiruk Zbigniew

39. Wójcicka Teresa

40. Wysokińska Stanisława

41. Zalewski Andrzej

42. Zubkowicz Zbigniew

 

 

Technikum Rolnicze

na podbudowie ZSZ Lata uczęszczania 1972-1975

Wychowawca:

mgr Janina Osior

 

ABSOLWENCI

1. Bojczewska Teresa

2. Borkowska Jadwiga

3. Daniluk Jadwiga

4. Daniluk Stanisława

5. Gładuń Maria

6. Gromysz Danuta

7. Jaroszkiewicz Lucyna

8. Kaplaniuk Helena

9. Kowalicka Jolanta

10. Kurowska Grażyna

11. Krzymowska Zofia

12. Krzyżanowska Romualda

13. Maleńczuk Maria

14. Maksymiuk Maria

15. Marczuk Teresa

16. Mioduszewska Regina

17. Mirończuk Teresa

18. Miszczuk Alicja

19. Nowak Kazimierz

20. Osińska Maria

21. Parzyszek Wiesława

22. Puchacz Wiktor

23. Pyrka Hubert

24. Romaniuk Anna

25. Seluk Jadwiga

26. Staniak Teresa

27. Świstuń Danuta

28. Trebik Danuta

29. Wojtiuk Teresa

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google