Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Lata uczęszczania 1972-1974

Wychowawca:

mgr Zenon Chachaj

 

ABSOLWENCI

1. Chromiec Jadwiga

2. Danilewicz Ewa Maria

3. Dawidziuk Małgorzata Alicja

4. Demianiuk Teresa

5. Fąfara Aleksandra

6. Janiszewska Teresa Bożena

7. Józefaciuk Józef Bogdan

8. Kamińska Krystyna

9. Klimiuk Elżbieta Monika

10. Korniluk Krystyna

11. Koszewska Czesława

12. Kuźnik Ryszard

13. Król Maria Halina

14. Lenard Krystyna

15. Leonieszko Lucyna Maria

16. Magier Krystyna

17. Maksymiuk Bożena

18. Markowska Marianna

19. Mulniczuk Maria

20. Muszyńska Bożena Urszula

21. Pióro Maria

22. Pykacz Stanisława

23. Repczuk Danuta Zofia

24. Sacharuk Halina Mieczysława

25. Sokolska Wanda Danuta

26. Stanisławski Władysław

27. Stasiuk Bożena

28. Świętochowska Zofia

29. Trocewicz Bogdan

30. Zamiat Elżbieta

31. Zasiuk Wiesława

 

 

 

 

Technikum Ochrony Roślin

Lata uczęszczania 1969-1974

Wychowawca:

mgr inż. Bogdan Chachulski

 

ABSOLWENCI

1. Adamowska Maria

2. Bondaruk Krystyna Maria

3. Chwedoruk Eugeniusz Marian

4. Doluk Halina Teresa

5. Domaszewski Piotr Jan

6. Dzialuk Elżbieta Jadwiga

7. Głowniak Edward

8. Gromysz Krystyna

9. Jarocka Jadwiga

10. Kalita Zbigniew

11. Katelbach Krystyna

12. Karmel Antoni Jan

13. Kobryńska Marianna

14. Koncewicz Marian Franciszek

15. Korniluk Bogdan

16. Kuziora Zenon

17. Lendzion Waldemar Jan

18. Lewczuk Anna Maria

19. Łukasik Ewa Marianna

20. Lewczuk Antoni Zenon

21. Matejuk Maria Elżbieta

22. Miechowicz Józef

23. Mikiciuk Helena Aleksandra

24. Muzyka Bogumiła Maria

25. Nowakowska Alina Marianna

26. Pawłowska Maria Anna

27. Panasiuk Barbara Halina

28. Rosińska Danuta Jadwiga

29. Sawicki Zbigniew

30. Semeniuk Irena

31. Sęk Mirosław Marian

32. Skwierczyńska Alina Maria

33. Stefaniuk Marianna

34. Świader Weronika

35. Terpiłowska Jadwiga Władysława

36. Tulwin Elżbieta Maria

37. Waszczuk Marian Józef

38. Zubala Małgorzata Urszula

39. Zyga Krystyna

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google