Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Lata uczęszczania 1970-1972    

 Wychowawca:

mgr inż. Adam Osior


ABSOLWENCI

1. Antonowicz Zofia

2. Borkowska Jadwiga

3. Chalimoniuk Krystyna

4. Chodkowska Urszula

5. Danieluk Jadwiga

6. Danilak Krystyna

7. Daniluk Stanisława

8. Gromysz Danuta

9. Jadczuk Danuta

10. Juszczuk Krystyna

11. Krześniak Kazimiera

12. Krzymowska Zofia

13. Kurek Jadwiga

14. Kurowska Grażyna

15. Maciejewicz Krystyna

16. Maksymiuk Maria

17. Marczuk Teresa

18. Miszczuk Alicja

19. Mioduszewska Regina

20. Mirosławska Teresa Helena

21. Narojek Bożena

22. Nowak Kazimiera

23. Prokopiuk Maria

24. Rąbel Marianna

25. Romaniuk Anna

26. Spirydoniuk Krystyna

27. Staniak Teresa

28. Świtalska Halina

29. Taran Anna

30. Trajewska Anna

31. Wereszko Danuta

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google