Zasadnicza Szkoła Rachunkowości Rolnej

Lata uczęszczania 1969-1971

Wychowawca:

mgr inż. Irena Tiszczenko (Pegza)

 

 

ABSOLWENCI

1. Andrzejewski Antoni

2. Antyborzec Czesława

3. Artyszuk Maria Helena

4. Chwałatiuk Maria

5. Chwapień Teresa Bogusława

6. Czechowaka Teresa

7. Czułowska Wiesława

8. Dawidziuk Bożena Maria

9. Dawidziuk Stanisława

10. Herda Maria Krystyna

11. Jaszczuk Janina

12. Kadłubowska Teresa Maria

13. Kałdunek Teresa

14. Kochańska Alina Krystyna

15. Kosińska Wiesława

16. Kostur Alina Barbara

17. Kratiuk Anna

18. Kusiakiewicz Wanda

19. Lipko Maria

20. Łuciuk Jadwiga Bronisława

21. Łukaszuk Stanisława

22. Nestorowicz Marianna

23. Niestoruk Eugenia

24. Oborska Helena Danuta

25. Ochal Stanisława

26. Ostaszewska Irena

27. Pałczyńska Wanda Maria

28. Pawlina Maria Elżbieta

29. Sawczuk Jadwiga

30. Sawko Jadwiga Stanisława

31. Siwek Elżbieta

32. Stażyńska Teresa Sabina

33. Strzemecka Ewa Jadwiga

34. Tarasiuk Halina

35. Wierzejska Wanda

 

 

Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Lata uczęszczania 1969-1971

Wychowawca:

mgr Zenon Chachaj

 

ABSOLWENCI

1. Antoniuk Marianna

2. Czarnecka Halina Mirosława

3. Chilimowicz Teresa

4. Denesiuk Nadzieja

5. Dębek Grażyna Maria

6. Fedczuk Janina

7. Gładzka Anna Maria

8. Goś Danuta

9. Hołownia Halina Maria

10. Juńczyk Henryk Marian

11. Kaliszuk Teresa

12. Kamińska Elżbieta

13. Konaszuk Danuta Maria

14. Kozak Elżbieta Danuta

15. Kozioł Krystyna

16. Krysztofiuk Urszula

17. Maksymiuk Zdzisława Marianna

18. Mućka Antonina Stanisława

19. Myc Alicja Marianna

20. Niedźwiedź Józefa Maria

21. Olesiejuk Maria

22. Pawlukiewicz Marianna Grażyna

23. Rudzka Józefa

24. Tywoniuk Maria

25. Wolska Anna Maria

26. Wereszko Irena Stanisława

27. Zaniewicz Bronisława

28. Zarzycka Albina

29. Żeleźnicka Renata Krystyna

30. Żyluk Krystyna Maria

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google