Zasadnicza Szkoła Rachunkowości Rolnej

Lata uczęszczania 1968-1970

Wychowawca:

mgr inż. Kazimiera Mikiciuk

 

ABSOLWENCI

1. Bernat Eugeniusz

2. Bielecka Elżbieta

3. Błędowska Krystyna

4. Bosek Halina

5. Burdach Teodozja

6. Burta Sabina

7. Czerwińska Krystyna

8. Czyżak Krystyna

9. Chmielewski Eugeniusz

10. Danielak Krystyna

11. Domińczak Barbara

12. Grom Halina

13. Jaszczuk Eugenia

14. Juchimiuk Zofia

15. Koczkodaj Teresa

16. Kozicka Barbara

17. Krasa Janina

18. Kurowska Teresa

19. Lipińska Aniela

20. Litwiniuk Barbara

21. Lubański Krzysztof

22. Łuciuk Aleksander

23. Łukaszuk Lucyna

24. Michalczak Jadwiga

25. Pawlak Halina

26. Prus Józef

27. Kokorzyńska Halina

28. Puczko Stanisława

29. Pykacz Wiesława

30. Sławęcka Regina

31. Słotwiński Marian

32. Sokulski Józef

33. Stasiuk Zofia

34. Śledź Krystyna

35. Szadkowska Urszula

36. Warda Jadwiga

37. Wieliczuk Urszula

38. Wolińska Agnieszka

39. Wolska Jadwiga

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google