Informacja dotycząca monitoringu

W obiekcie oraz jego bezpośrednim otoczeniu prowadzony jest szczególny nadzór w postaci monitoringu wizyjnego.

Cel i podstawa prawna stosowania monitoringu wizyjnego

Celem stosowania monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochrona mienia a podstawą jego stosowania są przepisy prawa. Wchodząc w obszar objęty monitoringiem godzisz się na rejestrację wizerunku.

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych

Administratorem monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, ul. Bialska 7, 21-542 Leśna Podlaska, tel. (83) 345 00 24.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj, że nie zawsze będzie możliwa realizacja każdego z tych praw. 

Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Zapisy monitoringu wizyjnego będziemy przechowywać przez okres 30 dni.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się telefonicznie:
604 292 696  lub za pomocą poczty elektronicznej: info@dn.net.pl

Inne informacje

Dostęp do danych monitoringu mogą mieć podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie (np. serwis) a w przypadku gdy zajdzie taka konieczność również upoważnione instytucje (np. Policja). Danych nie przekazujemy do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.

                                                     Administrator Danych Osobowych
                                                    Dyrektor Zespołu Szkół 
                                                    Centrum Kształcenia Rolniczego
                                                    im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
                                                    Radosław Stanisław Klekot


 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google