.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

do klas pierwszych
Technikum

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
na rok szkolny 2017/2018.

pobierz plik

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
w tym na kwalifikacyjne kursy zawodowe

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
na rok szkolny 2017/2018.

pobierz plik

 
 

Facebook