Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018  poprzedzona Mszą Św. w Bazylice Leśniańskiej, odbyła się 22 czerwca 2018roku.

Część oficjalną uroczystości szkolnych rozpoczął  Pan Dyrektor Radosław Klekot, który powitał zebranych  nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów . Pan Dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły za tegoroczną pracę, a uczniom pogratulował uzyskanych wyników w nauce. Złożył także życzenia udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.

Następnie Pani wicedyrektor Beata Kalwarczyk – Warpas przedstawiła wyniki współzawodnictwa klasowego. Najwyższą średnią ocen 5,06 i wzorowe zachowanie uzyskał Andrzej Bogusz uczeń II klasy Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Podczas uroczystości zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 – Andrzejowi Boguszowi, Adrianowi Adamiukowi i Michałowi Harasimiukowi uczniom klasy II Technikum w zawodzie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Wręczono także nagrody za wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły i klasy oraz sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Odczytano również listę i wręczono dyplomy uczniom, którzy otrzymali Stypendium Dyrektora za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe  w II okresie roku szkolnego 2017/2018.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Hubert Przybrzej, który podziękował dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły za trud włożony w kształcenie i wychowanie. Jako wyraz wdzięczności uczniowie wręczyli kwiaty. W imieniu  rodziców podziękowania za miniony rok szkolny i życzenia udanego odpoczynku złożyła Pani Paulina Bogusz .

Uroczystość zakończenia roku szkolnego uświetnił występ zespołu wokalno-instrumentalnego „Takt” pod opieką Pana Sławomira Bartniczuka.

Po części oficjalnej  uczeń Kacper Rypina przedstawił sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej z dwutygodniowego wyjazdu naszej młodzieży na staż zawodowy na Węgry. Zorganizowano go w ramach projektu Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja1 pt. ”Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa”. Uczniowie odbywali ten staż w specjalistycznych gospodarstwach rolnych współpracujących ze Szkołą  Rolniczą Bethlen Gabor.

Życzymy wspaniałych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!

 
 

Facebook

YouTube