Uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki pod opieką nauczycieli pana Karola Żurkowskiego i pana Jacka Grondkowskiego w ramach zajęć praktycznych 30 listopada 2017 roku uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do firmy „JAKONTRANS”. W trakcie wizyty uczniowie zapoznali się z wyposażeniem Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, mogli również samodzielnie ocenić stan techniczny jednego z pojazdów należących do naszej szkoły. W trackie wizyty, uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób dokonuje się sprawdzenia oporów ruchu pojazdów, sprawności układu hamulcowego, zawartości szkodliwych substancji w spalinach, układu jezdnego pod względem występowania nadmiernych luzów, sprawności amortyzatorów oraz oświetlenia w pojeździe.

Serdecznie dziękujemy Panu Adamowi Strukowi za miłe przyjęcie oraz podzielenie się wiedzą i doświadczeniem jakie wynika z pracy w stacji kontroli pojazdów.

 
 

Facebook

YouTube