W dniach 29 – 30 maja 2018 r. dyrektor Zespołu Szkół CKR Pan Radosław Klekot oraz kierownik praktycznej nauki zawodu Pani Honorata Godlewska odwiedzili partnerskie szkoły rolnicze na Białorusi: Państwowy Rolniczy Zawodowo-Techniczny Koledż w Wysokiem oraz Państwowe Zawodowe Liceum Produkcji Rolnej w Iwacewiczach.

Była to kolejna wizyta mająca na celu wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego, wypracowanie dalszych działań odnośnie wymiany młodzieży i nauczycieli oraz zacieśnienie współpracy między szkołami.

Dyrektorzy obu białoruskich szkół, Pan Aleksandr Wasiljewicz Szurchaj i Pan Michaił Jewgienijewicz Dymowicz, wicedyrektorzy i nauczyciele zaprezentowali bazę dydaktyczno – techniczną placówek oraz zapoznali z kierunkami kształcenia i osiągnięciami uczniów.

Wizyta była także okazją do obejrzenia zabytków kultury i dziedzictwa Białorusi, m. in.: Pałacu Pusłowskich i Muzeum Tadeusza Kościuszki w Kosowie, ruin Pałacu Sapiehów w Różanach i Twierdzy Brzeskiej.

Było to kolejne, niezwykle ciepłe i serdeczne spotkanie, za które bardzo dziękujemy.

 
 

Facebook

YouTube