Poczet sztandarowy i Pan Radosław Klekot – Dyrektor naszej szkoły oraz nauczyciele: Pani Renata Sikora i Pan Sylwester Miłkowski  2 czerwca 2018 r.  uczestniczyli w uroczystościach 65-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamojskiego w Jabłoniu.

Wszyscy zaproszeni goście, poczty sztandarowe, absolwenci i młodzież wzięli udział w koncelebrowanej Mszy Św. w miejscowym kościele parafialnym. Następnie na terenie szkoły dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy oraz wysłuchano koncertu orkiestry dętej z Łomaz. Potem wszyscy spotkali się w hali sportowej, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna.

W imieniu dyrekcji i młodzieży szkół rolniczych głos zabrał nasz Pan Dyrektor Radosław Klekot, który na ręce Pani Agnieszki Piekarskiej Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu – złożył życzenia i gratulacje z okazji 65-lecia istnienia szkoły.

Po części artystycznej można było zwiedzać pracownie i warsztaty, a także  skorzystać z obiadu i słodkiego poczęstunku.

 
 

Facebook

YouTube