„Błękitna przestrzeń zjawia się w ciemności,
Księżyc wypłynął, co noc pragnie gościć,
Zapalając daleko uczuć lampki złote,
Przywołując marzenia i zabaw tęsknotę.”

W wyjątkowy wieczór 27 stycznia 2018 roku uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej wraz ze swoimi partnerami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi bawili się na swoim pierwszym balu.

Uroczystość została poprzedzona Mszą Świętą w Bazylice Leśniańskiej. Słowo Boże skierował w stronę maturzystów katecheta szkolny Ojciec Marcin Oparcik. Wzmocnieni duchowo wszyscy uczestnicy udali się do „Chaty Skansen” w Witulinie, aby tam rozpocząć zabawę.

Zgodnie z tradycją, kłaniając się Patronowi naszej szkoły młodzież rozpoczęła bal polonezem, który w pierwszej parze poprowadzili  Pan Dyrektor Radosław Klekot oraz uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Sylwia Bidzińska. Uczniowie z gracją wykonali skomplikowany układ przygotowany przez nauczyciela wychowania fizycznego Panią Renatę Sikorę.

Następnie młodzież powitała zaproszonych gości:

Pana Pawła Kazimierskiego –  Wójta Gminy Leśna Podlaska,

Panią Ewę Kulińską – Przewodniczącą Rady Gminy Leśna Podlaska,

Pana Mariana Tomkowicza – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego

Panią Annę Sęk – Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej w latach 1992-2017,

Panią Iwonę Szczęch – Przewodniczącą Komisji Oświaty NSZZ „S”,

Paulinę Bogusz – Przewodniczącą Rady Rodziców w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej oraz dyrekcję, nauczycieli, wychowawców i  rodziców.

Nie zabrakło też szczególnych słów od uczniów do dyrekcji szkoły, ojca katechety, nauczycieli, zaproszonych gości i rodziców, którzy podziękowali za opiekę, troskę i wychowanie. Szczególne słowa wdzięczności skierowali również do swoich  wychowawców: Pani Doroty Szwed – wychowawczyni klasy IVa Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, Pani Magdaleny Niedźwiedź – wychowawczyni klasy IVb Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa  oraz Pani Irminy Baran – wychowawczyni klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Rodzice uczniów klas maturalnych także podziękowali kadrze kierowniczej szkoły oraz gronu pedagogicznemu za wkład w edukację i wychowanie ich dzieci.

Życzenia szampańskiej zabawy i powodzenia na maturze złożyli młodzieży Pan Dyrektor Radosław Klekot, Pani Anna Sęk, Pan Paweł Kazimierski, Pan Marian Tomkowicz oraz uczniowie klas przedmaturalnych.

Pełni życia i dobrego humoru maturzyści rozpoczęli bal.

Była to niezwykła noc – noc magiczna i wspaniała, niepowtarzalna.

 
 

Facebook

YouTube