.
S T A T U T
Z E S P O Ł U  S Z K Ó Ł
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZNEGO
im. WINCENTEGO WITOSA
w LEŚNEJ PODLASKIEJ

tekst jednolity
13 styczeń 2016r.

pobierz statut

 
 

Facebook