SAMORZĄD INTERNATU

Przewodniczący Samorządu: Kołodyńska Paula
Zastępca:  Deleżuk Karolina
Skarbnik:  Troć Paulina

Sekcja dekoracyjna:
Wdowiak Karolina
Kamińska Ewa

Sekcja czystości:
Taruc Konrad
Siwko Olga
Flis Dominika
Czarkowska Weronika
Niedziałek Aleksandra

Kronika:
Kościuczyk Natalia
Masalska Wiktoria
Bichler Dominika

Opiekun Samorządu: Agata Naumiuk


Wychowankowie z Samorządu Internatu oraz podległych mu sekcji:

– przygotowują imprezy i uroczystości internackie,
– dbają o wystrój internatu i porządek
– prowadzą kronikę internatu
– organizują samopomoc koleżeńską w nauce,
– tworzą atmosferę życzliwości i otwartości wśród mieszkańców,
-współpracują z wychowawcami internatu,
– włączają młodzież z klas I w czynne życie internatu, kultywowanie tradycji.

 
 

Facebook

YouTube