Młodzież naszej szkoły miała okazję uczestniczyć 21.01.2018r. w  profilaktycznym spotkaniu – recitalu pt. „Czy słowem  można zranić?!”. Do Leśnej  Podlaskiej przybyli poeta, muzyk Jacek Musiatowicz oraz jego syn Michał, wspaniały gitarzysta.  Spotkanie odbyło się w Zespole Placówek Oświatowych. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała pięknie opowiedzianych  historii, będących sumą obserwacji życia artystycznego i osobistego poety. Artysta przestrzegał młodzież przed utratą kontroli nad własnym życiem i uleganiem nałogom. Wskazał także drogi ucieczki przed nałogami – rozsądek i pasję. Szczególny aplauz wzbudziła gra  Michała – była niemal namacalnym przykładem życiowej pasji. Spotkanie wywołało wiele emocji i pobudziło do refleksji nad wyborem własnej drogi życiowej.

 
 

Facebook

YouTube