Uczniowie klas trzecich 21.05.2018 r. wzięli udział w zajęciach warsztatowych, które poprowadziła Pani Renata Kowal – doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (Wojewódzki Urząd Pracy w Białej Podlaskiej).   Zajęcia były okazją do refleksji na temat obszarów własnych kompetencji, motywacji do pracy i systemu wartości. Uczniowie sprawdzili, jakie mają umiejętności, zainteresowania, zdolności, predyspozycje i do jakich zawodów one „pasują”.

 
 

Facebook

YouTube