Przypominamy, że w dniach 10-11.01.2018r. w ZSCKR odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Harmonogram egzaminów:

10.01.2018r.

13:00 – egzamin praktyczny w kwalifikacji : M43, T15, R16

11.01.2018r.

10:00 – egzaminy poprawkowe pisemne w kwalifikacjach R3 i M1

12:00 – egzamin pisemny w kwalifikacjach T15, R16, M2

14:00 – egzamin pisemny w kwalifikacji M43

 
 

Facebook

YouTube