OFERTA EDUKACYJNA na rok szkolny 2018/2019

Przyjdź, zobacz, zostań z nami

 

Z a p r a s z a m y ! ! !

 

1.TECHNIKUM (4-letnie)
na podbudowie gimnazjum kształcące w zawodach:


*
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

*
technik żywienia i usług gastronomicznych 

*
technik agrobiznesu
* technik architektury krajobrazu 
* technik weterynarii

3. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)

* rolnik – kwalifikacja RL.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

2. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodów:

* kucharz – kwalifikacja TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów
* rolnik – kwalifikacja RL.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

 

NASZYM UCZNIOM  I  SŁUCHACZOM  ZAPEWNIAMY:

1. naukę w bardzo dobrze wyposażonych specjalistycznych pracowniach przedmiotowych,
2. praktyczną naukę zawodu organizowaną w nowocześnie urządzonej bazie szkoły oraz w przedsiębiorstwach i gospodarstwach o najwyższym poziomie technologii i organizacji,
3.stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
4. możliwość utworzenia klasy akademickiej pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
5. możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień i kwalifikacji na kursach:
a) operatorów wózków jezdniowo-widłowych,
b) operatorów kombajnów do zbioru zbóż,
c) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
d) carvingu,
e) barmańskim,
6. dobrze wyposażoną bibliotekę z centrum multimedialnym,
7. bezpłatną naukę jazdy kat. B i T oraz naukę pracy maszynami rolniczymi, zgodnie z programem
nauczania,
8. wyjazdy do krajów UE w ramach praktyk i staży zawodowych,
9. doskonałe warunki do uprawiania sportów (2 sale gimnastyczne, siłownia, stadion)
10.rozwijanie talentów i pasji w licznie działających kołach zainteresowań,
11.pomoc w nauce w działających według potrzeb zespołach pomocy w nauce,
12.pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej,
13.miejsce w internacie ze stołówką,
14.rodzinną atmosferę,
15.bezpieczeństwo.

 

 

Sekretariat Szkoły:  tel. (83) 345 00 24 fax: (83) 345 00 24, www.zsckr.edu.pl/

 
 

Facebook