Zespół TAKT
TAKT aktualności

 Działalność zespołu wokalno-instrumentalnego TAKT

w pierwszym okresie roku szkolnego 2012/2013.

 

Zespół wokalno – instrumentalny w pierwszym okresie roku szkolnego 2012/2013 pracował systematycznie. Członkowie zespołu spotykali się  raz w tygodniu lub częściej ( w zależności od potrzeb) i pracowali według programu zajęć opracowanego przez opiekuna.

Zaproszono do wspólnej pracy nowych członków zespołu. Ważnym zadaniem była integracja przyjętej młodzieży z działającą już grupą osób śpiewających w zespole.

Kolejnym zadaniem zrealizowanym  w pierwszym okresie roku szkolnego było przygotowanie młodzieży do prezentacji własnych umiejętności muzycznych. Dużo pracy i czasu poświęciliśmy na ćwiczenia doskonalące dykcję, umiejętność pracy z mikrofonem. Zainteresowani uczniowie mieli  także możliwość zrobienia pierwszego kroku w nauczeniu się gry na wybranych instrumentach (gitara elektryczna, instrumenty klawiszowe).

W pierwszym okresie roku szkolnego 2012/2013 zespół prezentował swoje umiejętności:

  •  z okazji uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013,
  • 12 października 2012  roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  •  11 listopada 2012 roku z okazji  obchodów Święta Niepodległości w Leśnej Podlaskiej,

  •  13 grudnia 2012 roku w ramach dnia otwartego szkoły i  podsumowania projektu „Mam swoje zdanie - edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych”

  •  20 grudnia 2012roku roku na apelu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

W pracy zespołu ważne miejsce zajęło pogłębianie wiedzy z teorii muzyki, ćwiczenie umiejętności czytania nut, nauka stosowania się do oznaczeń muzycznych, nauka elementów harmonii. Na bieżąco prowadzona była praca nad kształtowaniem poczucia odpowiedzialności i umiejętności pracy w grupie koleżeńskiej.

Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Obchody Święta Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości

Podsumowanie projektu „Mam swoje zdanie - edukacja dla demokracjiw szkołach rolniczych”

Rozpoczęcie Roku szkolnego 2012-2013

TAKT historia

Zespół TAKT zorganizował przed dwudziestoma laty jego obecny opiekun magister Sławomir Bartniczuk. Wielu wspaniałych młodych ludzi opuściło już zespół, wykorzystując nabyte umiejętności w dorosłym, pozaszkolnym życiu.

W tworzeniu i pracy zespołu niebagatelną rolę odegrało przekonanie, że należy wszechstronnie umacniać przywiązanie młodych ludzi do kultury. Traktować to należy jako kontynuację kształcenia humanistycznego, a nawet filologicznego – szacunek do słowa, spotkanie z poezją śpiewaną. Ważnym czynnikiem jest także przygotowanie młodzieży do wystąpień publicznych – radzenia sobie w trudnych sytuacjach, potwierdzenia przekonania o własnej wartości i umiejętnościach.

W historii zespołu zapisanych jest wiele ważnych dla niego wydarzeń, np.:

-          zakwalifikowanie się dwóch uczennic do ścisłego finału Wojewódzkiego Konkursu Młodych Wokalistów – Lublin 2000,

-          udział w Wojewódzkim Święcie Plonów i Jubileuszu 600-lecia Miasta Hrubieszowa,

-          udział w wojewódzkich obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Romanowie,

-          udział w Zjeździe Młodzieży w Oberhavel w Niemczech,

-          przygotowanie opraw artystycznych Inauguracji roku akademickiego ZOD SGGW w Leśnej Podlaskiej,

-          udział w prezentacjach dorobku szkół regionu,

-          wielokrotny udział w Festiwalu Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej,

-          przygotowanie oprawy artystycznej powiatowej inauguracji roku szkolnego 2006-2007,

-          przygotowanie oprawy artystycznej Krajowej Inauguracji Roku Szkolnego 2007/2008 szkół prowadzonych przez MRiRW,

-          udział w projekcie „Nasza Szkoła”.

Zespół TAKT ciągle wzbogaca swój repertuar, doskonali umiejętności wykonawcze i interpretacyjne, przyjmuje nowych uzdolnionych uczniów w miejsce tych, którzy odchodzą po ukończeniu naszej szkoły.

 

1

Konkurs Młodych Wokalistów - Lublin 2000 - uczennica Anna Sawczuk

 

2

Wojewódzkie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej – Romanów

3

Zespół na Zjeździe Młodzieży w Oberhavel

Inauguracja roku akademickiego ZOD SGGW-2003

5

6

Krajowa Inauguracja roku szkolnego 2007-2008 szkół prowadzonych przez MRiRW

7

Inauguracja roku ZOD SGGW- 2007-2008

8

Udział w projekcie Nasza Szkoła

9

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2008r.

10

Uroczysty apel z okazji Dnia Kobiet-2008r.

11

Występ zespołu TAKT z okazji dni otwartych drzwi szkoły – 2008r.

12

 

Oprawa artystyczna

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

„DOSKONALENIE METOD HODOWLI I UTRZYMANIA KONI” – 2008r.

Archiwum 2009/2010