Zamówienia publiczne

Remont pracowni obsługi gości

Drukuj PDF

Leśna Podlaska: Remont pracowni obsługi gości w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
Numer ogłoszenia: 106323 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 
Więcej artykułów…


Strona 4 z 14