Zamówienia publiczne

Przetarg na dostawę oleju opałowego 2014

Drukuj PDF

Leśna Podlaska: Dostawa oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 174533 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Dostawa artykułów spożywczych 3

Drukuj PDF

Leśna Podlaska: Dostawy artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej w 2014 r.
Numer ogłoszenia: 267091 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Strona 2 z 9