Zamówienia publiczne

Przetarg niegraniczony na sprzedaż paliwa 2014/2015

Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa
w Leśnej Podlaskiej ogłasza przetarg nieograniczony na  udzielenie zamówienia publicznego,

którego wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty  30 000 EURO pod nazwą:

 

Sprzedaż  w roku szkolnym 2014/2015 paliwa do samochodów osobowych oraz maszyn rolniczych należących do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.

Załączniki:
Ogłoszenie
Formularz oferty
Opis kryteriów
Projekt umowy.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Przetarg na dostawę oleju opałowego 2014

Drukuj PDF

Leśna Podlaska: Dostawa oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 174533 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

Zawiadomienie o unieważnieniu

 
Więcej artykułów…


Strona 2 z 10