Zamówienia publiczne

Dostawa artykułów spożywczych 3

Drukuj PDF

Leśna Podlaska: Dostawy artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej w 2014 r.
Numer ogłoszenia: 267091 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetarg niegraniczony na sprzedaż paliwa 2013/2014

Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa
w Leśnej Podlaskiej   ogłasza przetarg nieograniczony   
na  udzielenie zamówienia publicznego
w procedurze pełnej, którego wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych 
równowartości  kwoty  14000 EURO pod nazwą:

 

Sprzedaż  w roku szkolnym 2013/2014 paliwa do samochodów osobowych oraz maszyn rolniczych należących do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.

Załączniki:
Ogłoszenie
Formularz oferty 
Opis kryteriów 
Projekt umowy.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


Strona 2 z 9