kwalifikacyjny kurs zawodowy

Rozpoczęcie zajęć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w roku szkolnym 2017/2018

Drukuj PDF

Informujemy, że pierwsze zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji R.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej odbędą się dnia 08 września (piątek) 2017 roku.

Trwający kurs R.03 – III semestr:

zajęcia w piątek 08.09.2017 r. godz. 13.00, sala 11

zajęcia w sobotę 09.09.2017 r. godz. 9.00, sala 35

Rozpoczynający się kurs R.03 – I semestr:

zajęcia w piątek 08.09.2017 r. godz. 12.45, sala 35

zajęcia w sobotę 09.09.2017 r. godz. 9.00, sala 46

 

Szczegółowy plan zajęć wywieszony jest w gablocie kursów, natomiast harmonogram zjazdów zostanie podany w terminie późniejszym.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Konsultacje przedegzaminacyjne dla absolwentów R.03 – R.16

Drukuj PDF

Zapraszamy absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych R.03 i R.16, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2017 na konsultacje w dniu: 09. 06. 2017 r. godz. 10.00 – 13.00

R.16 – sala 34

R.03 – sala 25

 

Zmiana terminów zjazdów dla NOWEGO kursu R.03 1kk5

Drukuj PDF

Tydzień kursu

R.3 (stary)

2kk7

Tydzień kursu

R.3 (nowy)

1kk5

I

03 – 04. 02. 2017 r.

I

03 – 04. 02. 2017 r.

II

10 – 11. 02. 2017 r.

-

-

III

17 – 18. 02. 2017 r.

II

17 – 18. 02. 2017 r.

IV

24 – 25. 02. 2017 r.

-

-

-

-

III

03 – 04. 03. 2017 r.

V

10 – 11. 03. 2017 r.

-

-

VI

17 – 18. 03. 2017 r.

IV

17 – 18. 03. 2017 r.

VII

24 – 25. 03. 2017 r.

-

-

VIII

31 – 01. 04. 2017 r.

-

-

IX

07 – 08. 04. 2017 r.

V

07 – 08. 04. 2017 r.

-

-

-

-

X

21 – 22. 04. 2017 r.

-

nie odbędzie się

XI

28 – 29. 04. 2017 r.

VI

28 – 29. 04. 2017 r.

XII

05 – 06. 05. 2017 r.

VII

nowy termin

05 – 06. 05. 2017 r.

-

-

VIII

12 – 13. 05. 2017 r.

-

-

IX

19 – 20. 05. 2017 r.

-

-

X

26 – 27. 05. 2017 r.

-

-

XI

02 – 03. 06. 2017 r.

-

-

XII

09 – 10. 06. 2017 r.

 

WYKŁAD PROF. DR HAB. STANISŁAWA KONDRACKIEGO

Drukuj PDF

W ramach współpracy ZSCKR w Leśnej Podlaskiej z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

w dniu 17 marca 2017 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali 25 odbędzie się wykład

Pana prof. dr hab. Stanisława Kondrackiego

na temat: „Gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich”.

 

Obecność słuchaczy dwóch kwalifikacyjnych kursów zawodowych R.03 – obowiązkowa!

   

Pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2016-2017

Drukuj PDF

Informujemy, że pierwsze zajęcia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym odbędą się w następujących terminach:

R.03 („nowy kurs”) – I semestr – 09 września 2016 r. godz. 13.00

R.03 („stary kurs”) – II semestr – 09 września 2016 r. godz. 13.00

R.16 – II semestr – 16 września 2016 r. godz. 13.00

Szczegółowy harmonogram zjazdów i plany zajęć zostaną zamieszczone wkrótce.

 

Uzupełnianie braków w zaliczeniach – R.03 – R.16

Drukuj PDF

Przypominamy o złożeniu pełnej dokumentacji po zakończeniu praktyki zawodowej do dnia 26 sierpnia 2016 r. u Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu.

Ponadto został ustalony ostateczny termin na uzupełnienie wszystkich zaległości w zaliczeniach z przedmiotów: 26 sierpnia 2016r. w godz. 9.00 – 12.00.

Uzupełnienie w/w braków jest niezbędne do dokonania klasyfikacji na Radzie Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2016 r.

Osoby, które nie uzupełnią zaległości zostaną skreślone z list słuchaczy.

 

Uwaga słuchacze KKZ R.03 i R.16 – PRAKTYKA ZAWODOWA

Drukuj PDF

Informujemy, że słuchacze, którzy złożyli opisy gospodarstw na praktykę zawodową mogą u kierownika praktycznej nauki zawodu odbierać umowy.

Słuchacze, którzy jeszcze nie złożyli wymaganych dokumentów proszeni są o ich uzupełnienie do 24. 06. 2016 r.

Zwrot do szkoły podpisanych umów i załączników – do 04.07.2016 r.

 

Uwaga absolwenci KKZ R.03 – KONSULTACJE !

Drukuj PDF

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2016 r. w godz. 11.15 – 13.00 odbędą się konsultacje przedegzaminacyjne.

Harmonogram egzaminów w kwalifikacji R.03 Organizacja produkcji rolniczej w załączeniu.

 

Serdecznie zapraszamy

 

UWAGA SŁUCHACZE KKZ!

Drukuj PDF

ZMIANY W HARMONOGRAMIE ZJAZDÓW I PLANACH ZAJĘĆ!

Szczegóły w zakładce Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Plan zajęć

 

INFORMACJA O EGZAMINIE! ABSOLWENCI – KKZ – R.03

Drukuj PDF

Informujemy, że egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji: Prowadzenie produkcji rolniczej – R.03 dla osób, które uzyskały zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz złożyły deklaracje przystąpienia do egzaminu odbędzie się w następujących terminach:

Część pisemna: 17 czerwca 2016r. (piątek) o godz. 10.00 – sala 25

(wejście na salę o godz. 9.15)

Część praktyczna: od 21 czerwca 2016r. (wtorek) do 04 lipca 2016r. (poniedziałek)

– zmiany egzaminacyjne: godz. 9.00 – 12.00 i 15.00 – 18.00 (po 3 zdających na zmianie) – hala maszyn (wejście na halę 20 min. przed egzaminem)

Zdający powinni posiadać dokument tożsamości, ubranie robocze (do części praktycznej) oraz materiały i przybory pomocnicze dopuszczone w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Szczegółowy harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie szkoły i u kierownika praktycznej nauki zawodu.

 

Ogłoszenie

Drukuj PDF

SŁUCHACZE NOWEGO KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO R.03 ORAZ R.16

Informujemy, że pierwsze zajęcia dla słuchaczy NOWEGO kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.03 - Prowadzenie produkcji rolniczej, odbędą się w dniach 29 - 30 stycznia 2016r.

29 stycznia (piątek) od godz. 12.30

30 stycznia (sobota) od godz. 9.00

Pierwsze zajęcia dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej odbędą się w dniach 05 – 06 lutego 2016 r.

05 lutego (piątek) od godz. 13.00

06 lutego (sobota) od godz. 9.00

Serdecznie zapraszamy !

 

Ogłoszenie

Drukuj PDF

Egzamin końcowy kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.03 – III semestr – odbędzie się podczas zjazdów w dniach:

15 – 16. 01. 2016 r. oraz 22 – 23. 01. 2016 r.

Obecność obowiązkowa.

 

ogłoszenie

Drukuj PDF

Zaliczenie  przedmiotów teoretycznych i zajęć praktycznych semestru III kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.03 odbędzie się podczas zjazdu w dniach: 18 – 19. 12. 2015 r.

Obecność obowiązkowa.

 

Plan zajęć1516

Drukuj PDF

Harmonogram zjazdów i plan zajęć kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.03i R.16

I semestr - rok szkolny 2015/2016 

Tydzień kursu

R.3

1kk7

R.16

1kk6

I

29 – 30. 01. 2016 r. 05 – 06. 02. 2016 r.

II

05 – 06. 02. 2016 r. 04 – 05. 03. 2016 r.

III

12 – 13. 02. 2016 r. 18 – 19. 03. 2016 r.

IV

04 – 05. 03. 2016 r. 08 – 09. 04. 2016 r.

V

11 – 12. 03. 2016 r. 29 - 30. 04. 2016 r.

VI

18 – 19. 03. 2016 r. 13 - 14. 05. 2016 r.

VII

01 – 02. 04. 2016 r.

3. 06. 2016 r.

8.06.2016r

VIII

15 – 16. 04. 2016 r. 17 - 18. 06. 2016 r.

IX

29 – 30. 04. 2016 r.

X

13 – 14. 05. 2016 r.

XI

03. 06. 2016 r.

8.06.2016r

XII

17 – 18. 06. 2016 r.

Harmonogram zjazdów i plan zajęć kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.03

III semestr - rok szkolny 2015/2016  - 18 tyg.

Tydzień kursu

R.3

1kk1(A)

R.3

1kk2(B)

I

11 – 12. 09. 2015 r.

11 – 12. 09. 2015 r.

II

18 – 19. 09. 2015 r.

18 – 19. 09. 2015 r.

III

25 – 26. 09. 2015 r.

25 – 26. 09. 2015 r.

IV

02 – 03. 10. 2015 r.

02 – 03. 10. 2015 r.

V

09 – 10. 10. 2015 r.

09 – 10. 10. 2015 r.

VI

16 – 17. 10. 2015 r.

16 – 17. 10. 2015 r.

VII

23 – 24. 10. 2015 r.

23 – 24. 10. 2015 r.

VIII

30. 10. 2015 r.

30. 10. 2015 r.

IX

06 – 07. 11. 2015 r.

06 – 07. 11. 2015 r.

X

13 – 14. 11. 2015 r.

13 – 14. 11. 2015 r.

XI

20 – 21. 11. 2015 r.

20 – 21. 11. 2015 r.

XII

27 – 28. 11. 2015 r.

27 – 28. 11. 2015 r.

XIII

04 – 05. 12. 2015 r.

04 – 05. 12. 2015 r.

XIV

11 – 12. 12. 2015 r.

11 – 12. 12. 2015 r.

XV

18 – 19. 12. 2015 r.

18 – 19.12. 2015 r.

XVI

08 – 09. 01. 2016 r.

08 – 09. 01. 2016 r.

XVII

15 – 16. 01. 2016 r.

15 – 16.01. 2016 r.

XVIII

22 – 23. 01. 2016 r.

22 – 23. 01. 2016 r.

XIX

29. 01. 2016 r.

29. 01. 2016 r.

 

29 – 30. 01. 2016 r.

05 – 06. 02. 2016 r.

12 – 13. 02. 2016 r.

04 – 05. 03. 2016 r.

11 – 12. 03. 2016 r.

18 – 19. 03. 2016 r.

01 – 02. 04. 2016 r.

15 – 16. 04. 2016 r.

29 – 30. 04. 2016 r.

13 – 14. 05. 2016 r.

03 – 04. 06. 2016 r.

17 – 18. 06. 2016 r.

 

Termin pierwszego zjazdu słuchaczy KKZ R.03 – III semestr 2015-2016

Drukuj PDF

Informujemy, że pierwsze zajęcia dla słuchaczy III semestru kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.03 - Prowadzenie produkcji rolniczej, odbędą się w dniach 11-12 września 2015r.

11 września (piątek) od godz. 13.00

12 września (sobota) od godz. 9.00

W związku z tym, że zajęcia na kursie w III semestrze prowadzone będą tylko w dwóch równoległych grupach prosimy o punktualne przybycie i zapoznanie się z przydziałem do grup.

 

WAŻNE! INFORMACJA DLA SŁUCHACZY KKZ R.03

Drukuj PDF

Przypominamy o złożeniu pełnej dokumentacji po zakończeniu praktyki zawodowej do dnia 20 sierpnia 2015 r. w sekretariacie szkoły lub u Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu.

Ponadto został ustalony ostateczny termin na uzupełnienie wszystkich zaległości w zaliczeniach: 20 sierpnia 2015r. w godz. 9.00 – 13.00.

 

UWAGA! ABSOLWENCI KKZ R.16!

Drukuj PDF

Informujemy, że egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik w zakresie kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – R.16 dla osób, które uzyskały zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz złożyły deklaracje przystąpienia do egzaminu odbędzie się w następujących terminach:

Część pisemna: 08 września 2015r. (wtorek) o godz. 12.00

Część praktyczna: 08 października 2015r. (czwartek) o godz. 13.00

Prosimy o przybycie 45 minut przed każdym egzaminem. Zdający powinni posiadać dokument tożsamości oraz długopis z czarnym wkładem.

 

UWAGA SŁUCHACZE KKZ R.16 !!!

Drukuj PDF

Informujemy, że egzamin końcowy z kwalifikacji R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej dla osób, które z przyczyn usprawiedliwionych nie mogły w nim uczestniczyć w pierwszym terminie odbędzie się 20 czerwca 2015 roku o godz.14:20 w sali nr 45.

Termin egzaminu jest ostateczny!

Obecność na egzaminie końcowym jest obowiązkowa!

 

Uwaga słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych – R.16

Drukuj PDF

Informujemy, że egzamin końcowy z kwalifikacji R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej odbędzie się 23 maja 2015 roku w sali nr 25.

Część pisemna – w godz. 12.45 – 13.45

Część praktyczna – w godz. 14.00 – 17.00

Obecność wszystkich słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.16 na egzaminie końcowym jest obowiązkowa!

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć