O maturze

Materiały dla uczniów i nauczycieli o "nowej maturze"

Drukuj PDF

Materiały dla uczniów i nauczycieli

 

Matura

Drukuj PDF

Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Co jest na nim sprawdzane?
Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?
Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?
Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego?
Czy wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym zależy od tego, jakich przedmiotów uczeń uczył się w szkole?
Jakie zadania mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z poszczególnych ‎przedmiotów?
Jaką formę będzie miała część ustna egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości ‎narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego?‎
Kiedy będzie przeprowadzony egzamin maturalny w 2017 r.?
Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?
Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?
Czy laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługują na egzaminie maturalnym specjalne uprawnienia?
Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne, mogą ‎przystąpić do egzaminu maturalnego, który będzie dostosowany do ich potrzeb oraz ‎możliwości?
Jakie informacje znajdą się na świadectwie maturalnym? Kiedy świadectwo jest ‎wydawane?
Jakie materiały o egzaminie w "nowej" formule są juz dostępne?

 

Informacje pobrane ze strony http://www.cke.edu.pl

‎1.‎ Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎
‎2.‎ Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej i części ustnej będą przedstawione ‎jako procent uzyskanych punktów.‎
‎3.‎ Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎
‎4.‎ Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2015 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 30 czerwca 2015 r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji ‎poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo 11 września 2015 r.‎

‎‎

  • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć