Współpraca

Drukuj PDF

WSPÓŁPRACA  Z  PAŃSTWOWYMI  INSTYTUTAMI  BADAWCZYMI

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej podpisał porozumienia o współpracy z Państwowymi Instytutami  Badawczymi :

IUNG

 


Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

 

 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
- Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 

 

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Głównym celem porozumienia jest dobrowolne wspieranie Szkoły przez Instytuty w zdobywaniu i wykorzystywaniu w procesie kształcenia nowoczesnej wiedzy, innowacyjności  i umiejętności, odpowiadających zakresowi działalności Instytutu i Szkoły.

Na podstawie przedstawionych form współpracy dostosowanych do działań badawczych i możliwości Instytutów oraz specyfiki i możliwości Szkoły został opracowany wykaz tematyczny przedsięwzięć edukacyjnych oraz opracowane harmonogramy współpracy, w którym znalazły się następujące działania:

 • Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, poprzez umożliwienie korzystania z czasopism i publikacji naukowych Instytutu
 • Uczestnictwo  nauczycieli  i uczniów w seminariach, warsztatach i konferencjach, organizowanych przez Instytut.
 • Przekazywanie do szkolnej biblioteki materiałów prezentujących działalność badawczo-rozwojową Instytutu.
 • Promowanie przez szkołę działalności  PIB
 • Podejmowanie, wszelkich innych działań mających na celu wzrost poziomu wiedzy i umiejętności oraz podniesienie poziomu jakości pracy szkoły.

W ramach podjętych działań nauczyciele i uczniówie  uczestniczą  w szkoleniach i wykładach tematycznie związanych z zawodem, które dają możliwość zastosowania  nowych rozwiązań w praktyce rolniczej.

Szkoła otrzymuje  wyniki badań i opracowania  Instytutów  w postaci biuletynów  informacyjnych, poradników, publikacji, które wzbogacają  księgozbiór biblioteki szkolnej.  Wymienione  materiały są wykorzystywane przez młodzież i nauczycieli na zajęciach praktycznych.

 

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć