Regulamin ICIM

Drukuj PDF

Regulamin korzystania z  komputerów

opracowany na podstawie Regulaminu Biblioteki w ZSCKR

im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej, będącego zał. Nr 7 do Statutu Szkoły

 

1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie naszej szkoły.

2. Z centrum multimedialne jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3. Z centrum można korzystać tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

4. Każdy użytkownik musi wpisać się do zeszytu odwiedzin ICIM – wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu.

5. Komputery  służą do celów edukacyjnych.

6. Przy stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba.

7. Stanowiska komputerowe włącza i wyłącza bibliotekarz.

8. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z komputerów mogą  być wprowadzone limity czasowe.

9. Wyszukane informacje mogą być zapisywane tylko na płycie CD.

10. Z nagrywarki  może korzystać osoba, która uzyskała zgodę bibliotekarza.

11. Płyta CD lub DVD przed użyciem  powinna być sprawdzona programem antywirusowym.

12. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody.

13. Niestosowanie się do regulaminu  skutkuje zakazem korzystania z ICIM na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

14. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad BHP obowiązujących w bibliotece.

15. Użytkownik  ma obowiązek informować bibliotekarza o wszelkim nieprawidłowym działaniu komputera na początku pracy.

16. Użytkownikowi absolutnie nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w strukturze danych na dyskach komputerów (wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych) oraz wkładać własnych dyskietek do stacji dysków bez zgody nauczyciela.

 

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć