Dla rodziców

Drukuj PDF

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy internatu w roku szkolnym.


Przyjęcie ucznia do internatu odbywa się na podstawie Podania Rodziców skierowanego do Dyrektora Szkoły. Podania proszę składać równocześnie z podaniem o przyjęcie do szkoły. (druk podania)

Pobyt mieszkańców w internacie trwa od niedzieli od  godz.17.00 do piątku do godz. 16.00. W tym czasie zapewniamy opiekę nauczycieli - wychowawców oraz całodzienne wyżywienie. Za miejsce w internacie nie są pobierane opłaty. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia w wysokości 10 zł za każdy dzień pobytu wychowanka w internacie. Opłaty za wyżywienie należy wpłacać z góry do 5-go dnia każdego miesiąca wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:

Bank NBP Lublin 35 1010 1339 0025 1213 9134 0000

Należności za każdy miesiąc są wyliczane indywidualnie dla każdego mieszkańca w formie imiennego przypisu należności. Więcej informacji można zasięgnąć w Księgowości ZSCKR pod numerem tel. (83) 345 00 24

Opóźnienia w opłacaniu wyżywienia powodują utratę miejsca w internacie.

Dni nieobecności wychowanka w internacie są odliczane od należności za następny miesiąc pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o spodziewanej absencji. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem tel. 698 583 931

Rodzice, którzy pobierają zasiłek rodzinny, mogą starać się o specjalny dodatek, który przysługuje na dziecko przebywające w internacie. W szczególnie trudnej sytuacji finansowej, można starać się o pokrycie kosztów wyżywienia ucznia przez Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej swojego Urzędu Gminy.

Uczniowie przyjęci do internatu są meldowani na pobyt czasowy w Urzędzie Gminy w Leśnej Podlaskiej.

W celu dopełnienia tego obowiązku niezbędne są następujące dokumenty:

 • Skrócony Akt Urodzenia Dziecka z nr PESEL
 • Potwierdzenie stałego adresu zameldowania.

Zameldowanie na pobyt czasowy w internacie jest niezbędnym warunkiem do ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego przysługujący mieszkańcom internatu.

 

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć