Produkty regionalne

Drukuj PDF
Produkty Regionalne to produkty wytwarzane tylko w niektórych regionach Unii Europejskiej, a ich nazwa i technologia wytwarzania są prawnie chronione. Do indywidualizacji produktów  służą oznaczenia geograficzne - Chronione Oznaczenie Geograficzne i Chroniona Nazwa Pochodzenia. Wskazują one na pochodzenie produktów regionalnych, z których słynie dany region  (bezpośrednio lub pośrednio).
Produkty Tradycyjne charakteryzują się w głównej mierze Świadectwem Szczególnego Charakteru – Gwarantowaną Tradycyjną Specjalnością, gdzie specyficzny charakter produktu musi wynikać z tradycji oraz produkt musi posiadać cechy, które odróżniają go od innych produktów.
Przyznanie w/w oznaczeń zwiększa konkurencyjność wyrobów i może również być poważnym elementem oddziaływania na potencjalnego klienta. Produkt, którego pochodzenie jest gwarantowane przez Unię Europejską, współtworzy wizerunek obszaru swojego pochodzenia i tym samym zachęca do odwiedzenia danego regionu (oddziaływując jednocześnie na rozwój turystyki). Warto zwrócić uwagę, że konsument mający dostęp do produktu wyższej jakości, zapoznaje się jednocześnie z jego producentem oraz środowiskiem naturalnym i kulturowym, w którym wyrób powstawał. Poprzez związek produktu
z regionem, zakup staje się początkiem kontaktu z wyjątkową kulturą, tradycją, historią, społecznością i przyrodą danego obszaru.
W Polsce, podobnie jak we Włoszech, powstała (na szczeblu krajowym) Lista Produktów Tradycyjnych z produktami wpisanymi tam z uwagi na wyjątkowe cechy lub właściwości, które wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, tj. metod wykorzystywanych od co najmniej 25 lat. Stworzenie Listy ma na celu zidentyfikowanie wytwarzanych w kraju produktów tradycyjnych oraz pogłębienie wiedzy konsumentów na temat tradycyjnej żywności i polskiego dziedzictwa kulinarnego, a co za tym idzie zwiększenia ich zainteresowania tego typu produktami, mającego bezpośredni związek z możliwością wzrostu dochodów wytwórców tradycyjnego jadła.

Nasza szkoła, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podjęła działania w zakresie opracowania i sposobu wypromowania Produktu Regionalnego
i Tradycyjnego. Nauczyciele i uczniowie wszystkich klas zostali zapoznani z informacjami opracowanymi przez Europejską Debatę Publiczną, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych tj.: charakterystyka produktu regionalnego i tradycyjnego, rodzaj produktów możliwych do zarejestrowania oraz procedurę składania wniosków o rejestrację produktu.
Uczniowie zapoznani zostali także z produktami z naszego regionu wpisanymi na listę Produktów Tradycyjnych, tj.: Kodeński chleb razowy, Nektar św. Eugeniusza, Parowańce z kaszą jaglaną, Parowańce z serem, Sękacz podlaski.
W ramach podjętych działań w zakresie opracowania i wypromowania przez szkołę Produktu Regionalnego i Tradycyjnego ogłoszony został konkurs na przepis na Produkt Regionalny lub Tradycyjny. W konkursie który trwał od 26.01.2009r. do 16.02.2009r. wzięli udział zarówno uczniowie , jak i nauczyciele. Zgłoszono 10 propozycji przepisów w kategoriach: gotowe dania i potrawy oraz napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Po rozpatrzeniu zgłoszonych propozycji komisja konkursowa w składzie: Janina Jakubska - kucharka, Irmina Baran – nauczyciel biologii i opiekun samorządu uczniowskiego i Monika Semczuk – pedagog szkolny rozstrzygnęła konkurs, wybierając przepis na potrawę serwowaną w szkolnej stołówce „Pierogi leśniańskie z soczewicą”.
 
Zainteresowanych szczegółowymi informacjami dotyczącymi Produktu Regionalnego
i Tradycyjnego oraz Listą Produktów Tradycyjnych, produktów zarejestrowanych oraz podlegających tymczasowej ochronie krajowej odsyłamy na stronę internetową Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl, zakładka Produkty Regionalne
i Tradycyjne.

 

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć