Praktyczna nauka zawodu

Drukuj PDF

Praktyczna nauka zawodu uczniów organizowana jest przez Zespół w formie:
* zajęć praktycznych,
* praktyk zawodowych,
* nauki obsługi maszyn rolniczych,
* nauki jazdy samochodem – kat. B,
* nauki jazdy ciągnikiem – kat. T.

Zespół posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczno-techniczną do prowadzenia wszystkich form praktycznej nauki zawodu w zawodach, w których prowadzone jest kształcenie.

Bazę do praktycznej nauki zawodu dla poszczególnych zawodów stanowi:

* technik weterynarii:

- pracownia anatomiczno-zootechniczna,
- pracownia zabiegowa,
- laboratorium diagnostyczne,
- prosektorium.

* technik mechanizacji rolnictwa:

- pracownia rysunku technicznego,
- pracownia maszyn i urządzeń rolniczych,
- pracownia pojazdów silnikowych,
- pracownia praktycznej nauki zawodu - mechanizacja rolnictwa,
- warsztaty szkolne: spawalnia, ślusarnia, hydraulika, obróbka drewna, obróbka skrawaniem, pojazdy silnikowe i naprawa maszyn, konserwacja maszyn i urządzeń, kompleks garaży.

* technik żywienia i usług  gastronomicznych:

- pracownia technologii gastronomicznej,
- pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej,
- pracownia obsługi gości,
- warsztaty szkolne.

* technik rolnik:

- pracownia produkcji rolniczej,
- pracownia praktycznej nauki zawodu – produkcja rolnicza
- warsztaty szkolne - 4 pracownie wyposażone w maszyny i narzędzia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

* technik architektury krajobrazu:

- pracownia rysunku technicznego,
- pracownia projektowania architektury krajobrazu,
- pracownia urządzania i pielęgnacji terenów zieleni,
- pracownia kompozycji,
- warsztaty szkolne – szklarnia dydaktyczna, ogród dydaktyczny, ogród botaniczny, ogród skalny, różanecznik, kolekcje roślin.

* technik agrobiznesu:

- pracownia produkcji rolniczej,
- pracownia przetwórstwa spożywczego,
- pracownia ekonomiczno – biznesowa,
- pracownia działalności gospodarczej,
- warsztaty szkolne - 4 pracownie wyposażone w maszyny i narzędzia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

* technik hodowca koni:

- pracownia hodowli i użytkowania koni – jej funkcję pełni dobrze wyposażona pracownia produkcji rolniczej z działem produkcji zwierzęcej,
- pracownia produkcji roślinnej - jej funkcję pełni pracownia produkcji rolniczej,
- pracownia produkcji zwierzęcej – jej funkcję pełni pracownia produkcji rolniczej,
- warsztaty – 4 pracownie wyposażone w maszyny i narzędzia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Park maszynowy i wyposażenie pracowni zawodowych zapewniają pełną realizację programów nauczania zajęć praktycznych i prowadzenia produkcji roślinnej na gruntach będących w trwałym zarządzie szkoły (ok. 40 ha GO i 2,5 ha UZ).

Praktyki zawodowe organizowane są przez szkołę w gospodarstwach specjalistycznych, przedsiębiorstwach, zakładach produkcyjnych o najwyższym poziomie technologii na terenie kraju i w krajach UE. Staże zawodowe prowadzone są  w gospodarstwach na Węgrzech i Białorusi na mocy zawieranych przez szkołę porozumień z:

- Szkołą Rolniczą Bethlen Gabor w Gyomaendrod, Węgry
- Wysokowskim Państwowym Rolniczym Zwodowo-Technicznym Koledżem –Wysokie, Białoruś
- Iwacewickim Państwowym Zawodowym Liceum Produkcji Rolnej- Iwacewicze, Białoruś

Nauka obsługi maszyn rolniczych prowadzona jest z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu.

Naukę jazdy kat. B prowadzimy samochodami: Nissan Tida, Fiat Grande Punto.
Naukę jazdy kat. T prowadzimy ciągnikami Zetor i Solis 50HP

Praktyczna nauka zawodu poszerzona jest o zajęcia pozalekcyjne, w czasie których uczniowie odbywają:

* kurs stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
* kurs operatorów kombajnów do zbioru zbóż.

 

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć