Koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne

Drukuj PDF


Koła przedmiotowe ogólnokształcące:
* Koło matematyczne
* Koło języka angielskiego

Koła przedmiotowe zawodowe:
* Koło przygotowujące do OWiUR i OMPR
* Koło pszczelarzy

Koła różne:
* Koło plastyczne
* Koło „Duszpasterstwo młodzieży szkolnej”

Zespoły artystyczne:
* Zespół wokalno-instrumentalny
* Ludowy zespół śpiewaczy
* Zespół teatralny

Zajęcia sportowe:
* Sekcja piłki koszykowej dziewcząt i chłopców
* Sekcja halowej piłki nożnej
* Sekcja piłki ręcznej dziewcząt i chłopców
* Sekcja tenisa stołowego
* Sekcja siłownia

Zajęcia pozalekcyjne inne:
* Zajęcia przygotowujące do egzaminu  maturalnego z matematyki - I
* Zajęcia przygotowujące do egzaminu  maturalnego z języka angielskiego
* Zajęcia przygotowujące do egzaminu  maturalnego z języka rosyjskiego
* Zajęcia przygotowujące do egzaminu  maturalnego z języka polskiego
* Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki - II
* Zajęcia przygotowujące do egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
* Zajęcia przygotowujące do egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie technik rolnik
* Zajęcia przygotowujące do egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
* Zajęcia przygotowujące do Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie
można pracować bezpiecznie” i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy
o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie
* Zajęcia przygotowujące do turnieju motoryzacyjnego
* Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego
* Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
* Kurs operatorów kombajnów zbożowych
* Konsultacje z uczniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się
* Wyjazdy z młodzieżą na konkursy, zawody, turnieje

 

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć