Kalendarz roku szkolnego

Drukuj PDF

K A L E N D A R Z

roku   szkolnego    2017/2018

 

W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

W internacie obowiązuje 6-dniowy tydzień pracy.
Na dzień 01.09.2017r.

Lp.

Nazwa uroczystości

Termin

1.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2017 r. (poniedziałek)

2.

I okres

04.09.2017 r. – 22.12.2017 r.

(15 tygodni) – klasy IV

04.09.2017 r. – 26.01.2018 r.

(19 tygodni) – klasy I - III

3.

II okres

02.01.2018 r. – 27.04.2018 - (14 tygodni) - klasy IV

12.02.2018 r.  – 22.06.2018 r.

(17 tygodni) – klasy I - III

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017 r.(sobota) - 31.12.2017 r. (niedziela)

5.

Zebranie Rodziców

 

15.09.2017 r. (piątek)

6.

Wywiadówka śródroczna

26.01.2018 r. (piątek)

7.

 

Zabawa Studniówkowa

27.01.2018 r. (sobota)

8.

 

Ferie zimowe

29.01 – 11.02.2018 r.

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018 r. (czwartek)                                                         – 03.04.2018 r. (wtorek)

10.

Zakończenie zajęć dydaktycznych
w klasach maturalnych

27.04.2018 r. (piątek)

11.

Egzamin maturalny 2017

 

egzaminy ustne z języków obcych – 7-25.05.2018 r.
(z wyjątkiem 13 i 20.05.2018 r.)

egzaminy ustne z języka polskiego - 9-22.05.2018 r.

egzaminy pisemne – 4 -23.05.2018 r. (z wyjątkiem 13
i 20.05.2018 r.)

12.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie:

1) M. 43. - IV  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

2) T.15. - IV  Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

3) M.1. – kl. II  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki

4) M.2. - kl. III  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

5) T.6. - III  Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

6) R.3. - kkz

część pisemna – 11.01.2018 r. część praktyczna – 10.01.2018 r.

cz. pisemna – 19.06.2018 r.
cz. praktyczna– 22.06. - 04.07.2018 r.

13.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2018 r. (piątek)

14.

 

Ferie letnie

23.06 – 31.08.2018 r.

15.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno

-wychowawczych
(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

04.09.2017 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie roku szkolnego

27.04.2018 r. (piątek) – Dzień Otwarty – zakończenie roku klas maturalnych
01.05.2018 r. (wtorek) - Święto Pracy

03.05.2018 r. (czwartek) – Święto Konstytucji

31.05.2018 r. (czwartek) - Boże Ciało
22.06.2018 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć ustalone przez Dyrektora na podst. &5 ust.2 pkt.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

30.10.2017 r. (poniedziałek) - przed 1 listopada 2017 r.

31.10.2017 r. (wtorek) - przed 1 listopada 2017 r.

02.11.2017 r. (czwartek) – po 1 listopada 2017 r. 03.11.2017 r. (piątek) – po 1 listopada 2017 r.

30.04.2018 r. (poniedziałek) - przed 1 maja

02.05.2018 r. (środa) po 1 maja 2018 r.

04.05.2018 r. (piątek) po 3 maja 2018 r.

01.06.2018 r. (piątek) po Bożym Ciele)

16.

Zestawienie dni wolnych
od zajęć dydaktycznych
ze względu na święta
i dni wolne ustalone
przez dyrektora szkoły.

04.09.2017 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie roku szkolnego

30.10.2017 r. (poniedziałek) - przed 1 listopada 2017 r.

31.10.2017 r. (wtorek) - przed 1 listopada 2017 r.

02.11.2017 r. (czwartek) – po 1 listopada 2017 r. 03.11.2017 r. (piątek) – po 1 listopada 2017 r.

27.04.2018 r. (piątek) – Dzień Otwarty – zakończenie roku klas maturalnych

30.04.2018 r. (poniedziałek) - przed 1 maja

01.05.2018 r. (wtorek) - Święto Pracy

02.05.2018 r. (środa) po 1 maja 2018 r.

03.05.2018 r. (czwartek) – Święto Konstytucji

04.05.2018 r. (piątek) po 3 maja 2018 r.

31.05.2018 r. (czwartek) - Boże Ciało

01.06.2018 r. (piątek) po Bożym Ciele

22.06.2018 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego

 

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć