Historia szkoły

Drukuj PDF

Zespół Szkół Rolnicze Centrum kształcenia Ustawicznego w Leśnej Podlaskiej funkcjonuje od 1969 roku. Szkoła powstała w miejsce likwidowanego Liceum Pedagogicznego. Rozwój jej przedstawia poniższy rys historyczny.

1969

 • Funkcję dyrektora nowo-utworzonych szkół obejmuje mgr Stanisław Kępka, który jednocześnie pełni funkcję dyrektora wygaszanego Liceum Pedagogicznego.
 • Rozpoczyna działalność Technikum Ochrony Roślin – 5letnie, Zasadnicza Szkoła Rolnicza – 2letnia i Zasadnicza Szkoła Rachunkowości Rolnej – 2letnia
 • Kadrę Pedagogiczną stanowili:
  nauczyciele wygaszanego Liceum Pedagogicznego: mgr Zenon Chachaj, mgr Anna Barańska-Wej, mgr Andrzej Radek, mgr Emil Byjoś, Alina Kluziak-Kuc, Elżbieta Wójtowicz, nauczyciele szkoły ćwiczeń: Joanna Chmielowska, Teresa Jajus, Wiesław Wrotkowski oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych: inż. Bogdan Chachulski, mgr inż. Kazimiera Mikiciuk, mgr inż. Krystyna Remez, Irena Tiszczenko (Pegza),  Helena Żyłowska, Halina Nogal (Biegało).

1970

 • Przejęcie od Liceum Pedagogicznego bazy dydaktyczno – technicznej z zapleczem socjalnym i gospodarstwa rolnego na rzecz szkół rolniczych;
 • Ostatnia matura Liceum Pedagogicznego.

1971

 • Zakończenie działalności Zasadniczej Szkoły Rachunkowości Rolnej – 74 absolwentów.
 • Kapitalny remont głównego budynku szkoły.

1972

 • Rozpoczęcie działalności Technikum Rolniczego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej;
 • I miejsce w eliminacjach powiatowych szkolnych chórów i zespołów muzycznych.

1973

 • Rozpoczęcie działalności Technikum Ochrony Roślin na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej;
 • Rozpoczęcie budowy nowej obory.
 • Udział szkoły w eliminacjach wojewódzkich konkursu „Najpiękniejsza i wzorowo zorganizowana szkoła”.

1974

 • Pierwsza studniówka Technikum Ochrony Roślin;
 • Pierwsza matura Technikum Ochrony Roślin;
 • I Zjazd Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Leśnej Podlaskiej;
 • Oddanie do użytku nowej obory.

1975

 • I miejsce drużyny dziewcząt w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w Piłce Ręcznej.

1976

 • Rozpoczęcie działalności Technikum Hodowlanego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej;
 • Wizyta Ministra Rolnictwa Kazimierza Barcikowskiego, Marszałka Sejmu Stanisława Gucwy i I Sekretarza KW PZPR w Białej Podlaskiej Ryszarda Sochy;
 • I miejsce drużyny chłopców w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w Piłce Ręcznej;
 • Udział ucznia Mariana Filipiuka w eliminacjach centralnych I Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

1977

 • Utworzenie zbiorczego zakładu szkolnego o nazwie Zespół Szkól Rolniczych w Leśnej Podlaskiej w składzie Technikum Ochrony Roślin 5-letnie, Technikum Rolnicze 3-letnie, Technikum Hodowlane 3-letnie, Technikum Rolnicze dla Pracujących zaoczne, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zasadnicze Szkoły Rolnicze filialne w Łosicach, Międzyrzecu Podlaskim i Terespolu;
 • Rozpoczęcie budowy internatu, 4 bloków mieszkalnych, studni głębinowej, oczyszczalni ścieków i kotłowni węglowej co;
 • I miejsce drużyn dziewcząt i chłopców w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w Piłce Ręcznej.

1978

 • Ostatnia matura i zakończenie działalności Technikum Ochrony Roślin 3-letniego – 98 absolwentów;
 • Udział w eliminacjach centralnych III Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Andrzej Ciesielczuk.

1979

 • Rozpoczęcie budowy obiektów sportowych – Pilawa III i Pilawa IV.

1980

 • Wyróżnienie dla szkoły w III Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „Józef Ignacy Kraszewski – jego życie i dzieło”.

1981

 • Rozpoczęcie działalności Technikum Rolniczego na podbudowie szkoły podstawowej;
 • Zawieszenie zajęć szkolnych w związku z wprowadzeniem stanu wojennego (w obiektach szkoły zostały zakwaterowane „grupy operacyjne”);
 • Awans do finału IX Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w zapasach w stylu wolnym - Janusz Michalak i Andrzej Stasiuk.

1982

 • Udział w eliminacjach centralnych VI OWiUR (indeks) - Leszek Chwedczuk;
 • Medal dla Szkoły za zasługi dla LOK przyznany przez Zarząd Główny LOK.

1983

 • Oddanie do użytku bloków mieszkalnych;
 • Udział w eliminacjach centralnych VII OWiUR(indeks) - Andrzej Boreckie i Agnieszka Piwoni;
 • III miejsce w eliminacjach wojewódzkich Konkursu Recytatorskiego
  - Urszula Makarewicz;
 • I miejsce w rzucie oszczepem juniorek młodszych w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży - Barbara Gałązka;
 • I miejsce w pchnięciu kulą juniorek młodszych w  Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży - Lucyna Gaja;
 • I miejsce w rzucie dyskiem juniorek młodszych w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży - Lucyna Gaja.

1984

 • Ostatnia matura w Technikum Hodowlanym - 157 absolwentów;
 • Oddanie do użytku obiektów Pilawa III;
 • Finalista Eliminacji Centralnych VIII OWiUR - Artur Nitek;
 • I miejsce chłopców i dziewcząt w Wojewódzkich Zawodach Sportów Obronnych „Sprawni jak Żołnierze”;
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „J.I. Kraszewski – jego życie i dzieło” - Małgorzata Laszuk.

1985

 • Odsłonięcie tablicy poświęconej poległym w okresie II wojny światowej;
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym – „Kraszewski, jego życie i dzieło” - Elwira Pietruczuk i II miejsce - Małgorzata Laszuk;
 • I miejsce w konkurencji strzelanie w eliminacjach wojewódzkich XXII Ogólnopolskiego Teleturnieju Marinistycznego LOK - Marka Topyły.

1986

 • Oddanie do użytku nowego budynku internatu;
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym – „Kraszewski, jego życie i dzieło - Agnieszka Biskupska”;
 • I miejsce w trójboju obronnym  w V Wojewódzkiej Spartakiadzie w Letnich Sportach Obronnych - Marek Dołęgowski i Sylwester Andrusiewicz.

1987

 • 25 marca 1987r. – pogrzeb wicedyrektora Szkoły mgr inż. Józefa Dymickiego;
 • Pożegnanie odchodzącego na emeryturę dyrektora Stanisława Kępki;
 • 1 września 1987r. – stanowisko dyrektora Szkoły obejmuje mgr inż. Franciszek Horbowiec;
 • Udział w XI Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Adam Olesiejuk.

1988

 • Odejście na emeryturę wicedyrektora Szkoły Adama Osiora;
 • Odsłonięcie pamiątkowego kamienia ufundowanego przez uczniów Seminarium Nauczycielskiego;
 • VI miejsce w eliminacjach centralnych XII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Artur Karwacki;
 • VII miejsce w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy o Wsi - Małgorzata Teodoruk ;
 • I miejsce w konkurencji rzut dyskiem juniorek w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży - Elżbieta Górecka.

1989

 • Jubileusz 20-lecia szkoły;
 • Nadanie Zespołowi Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa;
 • Szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski;
 • I Zjazd Absolwentów;
 • Udział w eliminacjach centralnych XIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Andrzej Łukijańczuk;
 • I miejsce w biegach na dystansie 1500 m. w I Rzucie Wojewódzkiej Ligi Lekkoatletycznej Juniorów - Zenon Oleksiuk i Aneta Osypiuk;
 • I miejsce w trójskokach w I Rzucie Wojewódzkiej Ligi Lekkoatletycznej Juniorów - Marek Stalewski;
 • IV miejsce w tenisie stołowym w XIII Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkół Rolniczych i Leśnych - Maciej Wawrzyniak i Andrzej Sikora.

1990

 • Oddanie do użytku szkolnego dużej hali sportowej.

1991

 • Odznaczenie sztandaru Szkoły Krzyżem Batalionów Chłopskich;
 • I miejsce w eliminacjach okręgowych  XV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: produkcja roślinna - Tomasz Łukijańczuk;
 • II miejsce w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Produkcja zwierzęca - Anna Kwiatkowska;
 • VI miejsce w Międzynarodowych Zawodach Letnich Sportach Obronnych - Robert Świderski.

1992

 • Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr inż. Anna Maria Sęk;
 • Rozpoczęcie działalności Technikum Ogrodniczego 5-letniego;
 • Wprowadzenie do tradycji szkoły Święta Szkoły , Dnia Patrona i Święta Plonów;
 • I miejsce w indywidualnej klasyfikacji generalnej w Międzywojewódzkich Letnich Sportach Obronnych LOK - Robert Świderski.

1993

 • Rozpoczęcie działalności Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej;
 • Utworzenie ogrodu botanicznego w miejscu placu węglowego;
 • I miejsce w konkurencji sztafeta biatlonowa w Wojewódzkich Zawodach Letnich Sportów Obronnych LOK - Bernard Maksymiuk.

1994

 • Jubileusz 25-lecia szkoły i II Zjazd Absolwentów;
 • Utworzenie Izby Tradycji Szkolnej;
 • Oddanie do użytku dwóch pracowni mechanizacji rolnictwa w budynku  „nad fosą”;
 • Udział w eliminacjach centralnych XVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Andrzej Filipiuk;
 • I miejsce w eliminacjach wojewódzkich konkursu czytelniczego „Kraszewski – jego życie i dzieło” - Justyna Paluch;
 • IV miejsce drużyny dziewcząt w eliminacjach strefowych do Igrzysk Młodzieży Szkół Rolniczych w Koszykówce.

1995

 • Rozpoczęcie działalności Technikum Technologii Żywności na podbudowie szkoły podstawowej;
 • Założenie sadu dydaktycznego;
 • I Krajowa Spartakiada KRUS;
 • Udział w eliminacjach centralnych XIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej - Bogusław Sobolewski;
 • I miejsce w Mistrzostwach Województwa Szkól Ponadpodstawowych
  w Indywidualnym Tenisie Stołowym - Bożena Kołtun i Marek Jaroszuk.

1996

 • Rozpoczęcie  działalności Liceum Agrobiznesu na podbudowie szkoły podstawowej;
 • Ostatnia matura i zakończenie działalności Technikum Ochrony Roślin 5-letniego – 592 absolwentów;
 • Nawiązanie współpracy z Liceum Rolniczym w Melle we Francji;
 • Laureat eliminacji centralnych XX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Sławomir Pawłowski;
 • Laureat eliminacji centralnych Olimpiady Młodych Producentów Rolnych - Sławomir Pawłowski;
 • I miejsce w grze pojedynczej w eliminacjach strefowych do Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w Tenisie Stołowym - Bożena Kołtun.

1997

 • Rozpoczęcie działalności Technikum Ogrodniczego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej;
 • Zakończenie działalności Zasadniczej Szkoły Rolniczej- 843 absolwentów;
 • Pożegnanie odchodzącego na emeryturę byłego dyrektora Franciszka Horbowca;
 • Wojewódzka inauguracja roku szkolnego Szkół Rolniczych ;
 • Oddanie do użytku szklarni dydaktycznej;
 • Włączenie do „Leśniaków” absolwentów wszystkich szkół rolniczych;
 • Finaliści eliminacji centralnych XXI  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Sylwia Zając i Grzegorz Gawlik;
 • III miejsce na dystansie 50m stylem grzbietowym w XVII Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkół Rolniczych w pływaniu - Adrian Bagniuk.

1998

 • Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i nadanie szkole nowej nazwy: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej;
 • Oddanie do użytku kotłowni olejowej i wymiana centralnego ogrzewania w budynku szkoły;
 • Finalista eliminacji centralnych Olimpiady  Młodych Producentów Rolnych - Krzysztof Sobolewski;
 • XIII miejsce  w Mistrzostwach Polski w Tenisie Stołowym - Urszula Stupak;
 • I miejsce w skoku w dal w Halowych Mistrzostwach Województwa w Lekkiej Atletyce - Dawid Ostapiuk.

1999

 • Zmiana organu prowadzącego Zespół – prowadzenie szkoły przejmuje Powiat Bialski;
 • Jubileusz  30-lecia szkoły i III Zjazd Absolwentów;
 • Likwidacja gospodarstwa pomocniczego i utworzenie dydaktycznego gospodarstwa szkolnego;
 • Remont pomieszczeń po byłej kotłowni węglowej i utworzenie sali Wiejskiego Gospodarstwa Domowego;
 • I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym - Marcin Warecki;
 • I miejsce w Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar „Słowa Podlasia” - Urszula Stupak;
 • I miejsce w rzucie oszczepem w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych i LZS w Lekkiej Atletyce - Marcina Hoduna;
 • III miejsce na dystansie 100m stylem klasycznym w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich GRAND – PRIX Szkół Rolniczych - Karol Juńczyk.

2000

 • Ostatnia matura i zakończenie działalności Technikum Rolniczego 5-letniego – 365 absolwentów;
 • Ostatnia matura i zakończenie działalności Technikum Rolniczego 3-letniego- 653 absolwentów;
 • Utworzenie Zamiejscowego Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego;
 • Wizyta Ministra Rolnictwa Artura Balzsa,  I inauguracja roku akademickiego;
 • Utworzenie dwóch pracowni laboratoriów: chemicznego i biologicznego;
 • I miejsca w pchnięciu kulą i rzucie oszczepem w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych i LZS w Lekkiej Atletyce - Marcin Hodun.

2001

 • Zakończenie działalności Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej na podbudowie szkoły podstawowej – 105 absolwentów;
 • Przyznanie Zespołowi Szkół  Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  medalu za zasługi dla ,,Ruchu Ludowego” NKW- PSL;
 • Wymiana stolarki okiennej w internacie;
 • Pogrzeb założyciela i wieloletniego Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Leśnej Podlaskiej mgr Stanisława  Kępki;
 • I miejsce w eliminacjach centralnych XXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  w bloku agrobiznes - Piotr Litwiniuk;
 • V miejsce drużyny chłopców  w koszykówce w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS Młodzieżowych Szkół  Rolniczych;
 • VI miejsce w rzucie oszczepem w Ogólnopolskich Igrzyskach  LZS Młodzieżowych Szkół  Rolniczych w Lekkiej Atletyce - Mariusz Hodun.

2002

 • Rozpoczęcie działalności: Liceum Ogólnokształcącego; Liceum Profilowanego o profilu zarządzanie informacją i ekonomiczno-administracyjnym; Technikum 4-letniego w zawodzie technik agrobiznesu i technik technologii  żywności;
 • Stanowisko wicedyrektora obejmuje mgr Beata Kalwarczyk- Warpas;
 • Pogrzeb wicedyrektor mgr inż. Jadwigi Klimiuk;
 • Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym szkoły;
 • I miejsce, finalista eliminacji centralnych XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Katarzyna Doluk;
 • I miejsce w skoku w dal w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w Lekkiej Atletyce - Antoni Sawtyruk;
 • I miejsce w biegu na dystansie 400 mety w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w Lekkiej Atletyce - Robert Ruszkowski.

2003

 • Laureat eliminacji centralnych XXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Agata Firsiuk;
 • Finalista eliminacji centralnych V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności - Marcin Zaniewicz;
 • Finalista XV Krajowej Olimpiady Ochrony Środowiska - Paweł Warsz;
 • Wyjazd młodzieży do Oberhavel na Kulturowe Spotkania Młodzieży;
 • XI miejsce drużyny chłopców w Mistrzostwach Polski Zawodów Sportowo- Obronnych „Sprawni jak żołnierze”.

2004

 • Ostatnia matura i zakończenie działalności Technikum Ogrodniczego  3-letniego w Technikum Uzupełniające;
 • Wykonanie nowej elewacji budynku głównego szkoły;
 • Kapitalny remont dużej i małej sali sportowej;
 • Pierwsze dyplomy inżynierskie uzyskane przez absolwentów ZOD SGGW w Leśnej Podlaskiej;
 • I miejsce w Mistrzostwach Województwa  Szkół Rolniczych w Tenisie Stołowym - Katarzyna Ciesielczuk i  Anna Skrodziuk;
 • V miejsce drużyny chłopców w Mistrzostwach Rejonu w Koszykówce;

2005

 • Ostatnia matura i zakończenie działalności Technikum Technologii Żywności – 229 absolwentów, Liceum Agrobiznesu – 319 absolwentów, Liceum Ogólnokształcącego – 25 absolwentów;
 • Utworzenie Technikum dla dorosłych;
 • Uroczystość 5-lecia ZOD SGGW w Leśnej Podlaskiej;
 • Utworzenie szkolnego centrum  multimedialnego;

2006

 • Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego szkół prowadzonych przez Powiat Bialski;
 • Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia: technik architektury krajobrazu;
 • Porozumienie w sprawie przekazania Zespołu Szkół RCKU Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego z dniem 01 stycznia 2007 roku;
 • XXIV Pielgrzymka – Zjazd Leśniaków i odsłonięcie tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku głównym szkoły;
 • Finalista konkursu „Wiedza biletem do Brukseli” - Sylwia Furmańczyk;

2007

 • Zmiana organu prowadzącego Zespół, prowadzenie przejmuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Ostatnia matura i zakończenie działalności Liceum Profilowanego o  profilu zarządzanie informacją- 81 absolwentów i ekonomiczno- administracyjnym- 71 absolwentów;
 • I Krajowa Inauguracja Roku Szkolnego Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Doposażenie szkoły w sprzęt rolniczy- kombajn Claas Medion, agregat uprawowo- siewny, ciągnik Fent714 i 3 samochody do nauki jazdy itp.;
 • VIII miejsce w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności - Agnieszka Miechowicz.

2008

 • Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia: technik turystyki wiejskiej;
 • Kapitalny remont 7 pracowni przedmiotowych w budynku głównym szkoły;
 • Laureatka XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku agrobiznes - Magdalena Firsiuk;
 • III miejsce w skoku w dal w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych i LZS w Lekkiej Atletyce - Martyna Warda.

2009

 • Zmiana nazwy Zespołu na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej;
 • Jubileusz 40-lecia i IV zjazd absolwentów;
 • Utworzenie Szkoły Policealnej;
 • I miejsce w eliminacjach centralnych XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku agrobiznes - Magdalena Firsiuk;
 • Finalista eliminacji centralnych XI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności - Grzegorz Maciejuk;
 • XVII miejsce w eliminacjach centralnych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie - Przemysław Huczek.

2010

 • Podpisanie porozumienia o współpracy ze Szkołą Rolniczą Bethlen Gabor z departamentu Bekes na Węgrzech
 • Podpisanie porozumienia o współpracy z Wysokowskim Państwowym Rolniczym Zawodowo – Technicznym Koledżem na Białorusi
 • Modernizacja i wyposażenie biblioteki szkolnej
 • Budowa budynku dydaktyczno – garażowego
 • Budowa elewatorów zbożowych
 • Laureat  XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu centralnym w bloku agrobiznes – Łukasz Nowicki
 • III  miejsce w II Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych„  W rolnictwie można pracować bezpiecznie” – Dawid Chromiec
 • I miejsce w II Regionalnym Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska – Michał Bobko

 

2011

 • Wyjazd młodzieży do Państwowego Rolniczego Zawodowo – Technicznego Koledżuw Wysokiem na Białorusi
 • III miejsce konkursie na film amatorski pt. „Wyroby , produkty lokalne i regionalne w oparciu o PROW 2007 – 2013” organizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Tomasz Bogusz
 • wyróżnienie w konkursie na album pt. „Krajobraz Wsi – połączenie tradycji i nowoczesności – w oparciu o działania PROW 2007 – 2013” organizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Paulina Parafiniuk
 • I miejsce w eliminacjach powiatowych II Wojewódzkiego Konkursu o Polskim Ruch Ludowym –  Ewa Kwaśna
 • I miejsce w biegach na dystansie 100 m i 200 m w Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego LZS w Lekkiej Atletyce – Karol Musiej

 

2012

 • Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia: technik mechanizacji rolnictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Rozpoczęcie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie kwalifikacji R3
 • Wyjazd  studyjny do Niemiec młodzieży w ramach realizowanego projektu „ Mam swoje zdanie – edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych”
 • III miejsce w IV Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie” – Tomasz Bogusz
 • I miejsce w biegu na dystansie 100 m w Mistrzostwach województwa Lubelskiego LZS w Lekkiej Atletyce – Maciej Musiał
 • III miejsce w skoku wzwyż Mistrzostwach województwa Lubelskiego LZS w Lekkiej Atletyce – Arkadiusz Domański
 • Utworzenie pracowni obsługi gości w internacie
 • Utwardzenie placu przy budynku szkoły
 • Wymiana sieci wodociągowej

 

2013

 • Rozpoczęcie działalności koła ZMW
 • Podpisanie porozumienia o współpracy z Państwowym Zawodowym Liceum Produkcji Rolnej w Iwacewiczach na Białorusi
 • III miejsce w pchnięciu Kulą w Mistrzostwach województwa Lubelskiego LZS w Lekkiej Atletyce – Adam Czernik

2014

 • Warsztaty kulinarne „Smaki dzieciństwa” zorganizowane w ramach współpracy z Agencją Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie
 • Staż zawodowy na Węgrzech dla młodzieży w ramach programu Leonardo da Vinci
 • Wyjazd młodzieży do Państwowego Rolniczego Zawodowo – Technicznego Koledżuw Wysokiem na Białorusi
 • I miejsce w konkursie fotograficznym „LGD a obszary wiejskie” – Paulina Warpas

 

2015

 • Konferencja dla dyrektorów i pedagogów gimnazjów oraz rodziców „Kształcenie zawodowe dobry wybór” w ramach Roku Szkoły Zawodowców
 • Utworzenie laboratorium językowego
 • Generalny remont i doposażenie kuchni w internacie
 • I miejsce w olimpiadzie związanej z rozwojem obszarów wiejskich – Patryk Pawłowicz
 • I miejsce  w VII  Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie” – Damian Blimel

 

2016

 • Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo – Humanistycznymw Siedlcach
 • Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Staż zawodowy na Węgrzech dla młodzieży w ramach projektu Erasmus+
 • I miejsce w Eliminacjach Okręgowych  XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca – Maciej Rypina
 • I miejsce  w VIII  Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie” – Andrzej Bogusz

 

2017

 • Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr Radosław Klekot
 • Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie
 • Rozpoczęcie realizacji projektu Energia kompetencji - Energia sukcesu zawodowego
 • Kapitalny remont sali wykładowej w budynku głównym szkoły
 • I miejsce w Finale IX edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie – Andrzej Bogusz
 • I miejsce w Jeździe samochodem osobowym z talerzem STEWARTA – Mateusz Niedźwiedziuk oraz I miejsce w znajomości przepisów ruchu - Mateusz Moszkowski w Regionalnych Eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska

 

 

 

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć