Organizacja szkoły

Drukuj PDF

O R G A N I Z A C J A

ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

I. TECHNIKUM 4-letnie
na podbudowie gimnazjum
kształcące młodzież w zawodach:

* technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - nowy zawód
* technik rolnik
* technik żywienia i usług gastronomicznych

* technik agrobiznesu
* technik architektury krajobrazu
* technik ogrodnik
* technik turystyki wiejskiej
* technik weterynarii
* technik hodowca koni
* technik technologii żywności


II. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia
na podbudowie gimnazjum
kształcąca młodzież w zawodach:

* mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
* kucharz

* ogrodnik
* rolnik

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 

III.SZKOŁA POLICEALNA 2-letnia
kształcąca w zawodach:

* technik weterynarii
* technik turystyki wiejskiej

 

IV. ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodów:


* technik rolnik
* technik agrobiznesu
* technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
* technik architektury krajobrazu
* technik ogrodnik
* technik żywienia i usług gastronomicznych
* ogrodnik
* rolnik
* mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
* kucharz

V. KURSY dla uczniów i osób zainteresowanych:

1) kurs integrowanej produkcji
2) kurs stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
3) kurs operatorów kombajnów do zbioru zbóż.

INTERNAT

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej:

- stołówka,
- 36 (3-osobowych) pokoi mieszkalnych.

BAZA SPORTOWA:

- pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
- sala do gier zespołowych,
- siłownia,
- stadion.

* technik technologii żywności
 

  • 1.JPG
  • 1a.JPG
  • 1b.jpg
  • 1c.JPG
  • 1d.JPG
  • 1e.JPG
  • 1f.JPG
  • 1g.JPG
  • 1h.JPG
  • 1i.JPG
  • 1j.JPG
  • 1k1.JPG
  • 1k2.JPG
  • 1k3.JPG
  • 1k4.JPG
  • 1k5.JPG
  • 1k6.JPG
  • 1k7.JPG
  • 1k8.JPG
  • 1k9.JPG
  • 20.JPG
  • 21.JPG
  • 22.JPG
  • 23.JPG
  • 23a.jpg
  • 24.jpg
  • 25.JPG
  • 26.JPG
  • 27.JPG
  • 28.jpg
  • 29.JPG
  • 30.JPG
  • 31.JPG
  • 32.JPG
  • 33.JPG
  • 33a.JPG
  • 33b.JPG
  • 33c.JPG
  • 34.JPG
  • 35.JPG
  • 36.JPG
  • 36a.JPG
  • 37.JPG
  • 38.JPG
  • 39.jpg
  • 39a.jpg
  • 39b.jpg
  • 40.jpg
  • 41.JPG
  • 42.jpg
  • 43.JPG
  • 44.jpg
  • 45.jpg
  • 46.JPG
  • 47.JPG
  • 48.JPG
  • 50.jpg
  • 51.JPG
  • 52.JPG
  • 53.JPG
  • 54.JPG
  • 55.JPG
  • 56.JPG
  • 57.jpg
  • 58.jpg
  • 59.JPG
  • 60.JPG
  • 60a.JPG
  • 61.JPG
  • 62.JPG
  • 63.jpg
  • 64.jpg
  • 65.JPG
  • 66.JPG
  • 67.JPG
  • 67a.JPG
  • 67b.JPG
  • 68.jpg
  • 69.jpg
  • 70.jpg
  • 71.jpg
  • 72.jpg
  • 73.jpg
  • 73a.jpg
  • 74.JPG
  • 75.JPG
  • 76.JPG
  • 77.JPG
  • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć