Organizacja szkoły

Drukuj PDF

O R G A N I Z A C J A

ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

I. TECHNIKUM 4-letnie
na podbudowie gimnazjum
kształcące młodzież w zawodach:

* technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - nowy zawód
* technik rolnik
* technik żywienia i usług gastronomicznych

* technik agrobiznesu
* technik architektury krajobrazu
* technik ogrodnik
* technik turystyki wiejskiej
* technik weterynarii
* technik hodowca koni
* technik technologii żywności


II. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia
na podbudowie gimnazjum
kształcąca młodzież w zawodach:

* mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
* kucharz

* ogrodnik
* rolnik

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 

III.SZKOŁA POLICEALNA 2-letnia
kształcąca w zawodach:

* technik weterynarii
* technik turystyki wiejskiej

 

IV. ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodów:


* technik rolnik
* technik agrobiznesu
* technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
* technik architektury krajobrazu
* technik ogrodnik
* technik żywienia i usług gastronomicznych
* ogrodnik
* rolnik
* mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
* kucharz

V. KURSY dla uczniów i osób zainteresowanych:

1) kurs integrowanej produkcji
2) kurs stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
3) kurs operatorów kombajnów do zbioru zbóż.

INTERNAT

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej:

- stołówka,
- 36 (3-osobowych) pokoi mieszkalnych.

BAZA SPORTOWA:

- pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
- sala do gier zespołowych,
- siłownia,
- stadion.

* technik technologii żywności
 

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć