Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 połączona z jubileuszem 25-lecia kierowania szkołą

Drukuj PDF

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej połączona z jubileuszem 25-lecia kierowania szkołą przez Panią Dyrektor mgr inż. Annę Marię Sęk odbyła się 22 czerwca 2017 roku.

Uroczystość została poprzedzona Mszą Świętą dziękczynną za 25 lat kierowania szkołą przez Panią Dyrektor. Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem byłego przeora Ojca Jana Tyburczego odbyła się w Bazylice Leśniańskiej.

 

 

Po zakończeniu Mszy Świętej spotkaliśmy się  w sali wykładowej naszej szkoły na oficjalnej części uroczystości. Po wprowadzeniu sztandaru  i wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani Dyrektor mgr inż. Anna Maria Sęk, która w bardzo ciepłych słowach powitała wszystkich przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in.:

 

- Czcigodny Ojciec Przeor Marek Moga

- Czcigodny ojciec Marek Kowalski

- Czcigodny Ojciec Franciszek Podlecki

- Czcigodny Ojciec Jan Tyburczy

- Czcigodny Ksiądz Adam Pietrusik

- Czcigodny Ojciec Krzysztof Kowalski

- Ojciec Leszek Wielgos

- Ojciec Marcin Oparcik

- Pani Teresa Zientala - Naczelnik Wydziału Organizacji Szkolnictwa i Nadzoru Pedagogicznego Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW

- Prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński - Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

- Pan Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, sekretarz stanu MEN w latach 2012-2015, były parlamentarzysta

- Pan Tadeusz Łazowski - Wieloletni Starosta Powiatu Bialskiego, Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej

- Pan Łukasz Ciołek - Przedstawiciel Starosty Bialskiego

- Pan Ryszard Winter - Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

- Pan Paweł Kazimierski - Wójt Gminy Leśna Podlaska

- Pani Ewa Kulińska - Przewodnicząca Rady Gminy Leśna Podlaska

- Pani Teresa Sidoruk - Prezes Powiatowego Oddziału ZNP w Białej Podlaskiej

- Pan Janusz Filipiuk - Wieloletni Kierownik PT KRUS w Białej Podlaskiej

- Pan Waldemar Gdula - Wieloletni Przewodniczący Rady Gminy Leśna Podlaska

- Pani Alina Kuc - Wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej

- Pan Janusz Mąka - Wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej

W uroczystości udział wzięli również dyrektorzy szkół rolniczych z Wysokiego i Iwacewicz na Białorusi, dyrektor, nauczyciele oraz młodzież ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech, z którymi szkoła od lat prowadzi owocną międzynarodową współpracę.  Na zaproszenie Pani Dyrektor odpowiedzieli również przedstawiciele przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych współpracujących ze szkołą, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele przebywający na emeryturze, kadra kierownicza, nauczyciele i wychowawcy, pracownicy szkoły, a także rodzice oraz uczniowie.

Po powitaniach oraz oficjalnym otwarciu uroczystości przez Panią Dyrektor, głos zabrała Pani wicedyrektor Beata Kalwarczyk-Warpas, która wystąpiła z prezentacją multimedialną przedstawiającą najważniejsze wydarzenia z okresu 25-lecia kierowania szkołą przez Panią Dyrektor.

W dalszej części spotkania głos zabrała Pani Dyrektor mgr inż. Anna Maria Sęk, która w swoim wystąpieniu skierowała do wszystkich obecnych ciepłe słowa wdzięczności za wieloletnią współpracę, wsparcie oraz pomoc, które były niezwykle istotne w wypełnianiu tak trudnego i odpowiedzialnego zadania jakim jest praca na stanowisku dyrektora szkoły. Pani Dyrektor podkreśliła, że bez wparcia i serdeczności wielu życzliwych osób nie miałaby szansy stworzyć szkoły tak doskonale wyposażonej i tak dobrze przygotowanej do kształcenia i wychowania wielu pokoleń młodych ludzi.

Uroczystość jubileuszu 25 - lecia kierowania szkołą przez Panią Dyrektor był również doskonałą okazją do wyrażenia podziękowań oraz słów uznania dla Pani Dyrektor za jej ogromny trud włożony w wychowanie i edukację młodzieży oraz zaangażowanie i oddanie sprawom oświaty. Wyrazem wdzięczności były liczne kwiaty, listy gratulacyjne oraz upominki złożone na ręce Pani Dyrektor przez zaproszonych gości, przedstawicieli rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły oraz uczniów.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wszyscy wspólnie odśpiewali walczyk leśniański i przeszli do nowozałożonego Ogrodu Pamięci znajdującego się przed budynkiem internatu, gdzie Pani dyrektor wspólnie z uczniami zasadziła drzewka pamięci, aby uczcić pamięć byłych dyrektorów szkoły - Pana Franciszka Horbowca oraz Ś.p. Stanisława Kępki.

W dniu kolejnym, czyli 23 czerwca 2017 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017, podczas którego wręczono uczniom świadectwa z wyróżnieniem, nagrody oraz stypendia dyrektora szkoły za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Po części oficjalnej pan Andrzej Kalinowski przeprowadził szkolenie BHP na temat bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji skierowane do uczniów naszej szkoły.

Na zakończenie uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w zespołach klasowych.

Życzymy udanego wypoczynku w okresie wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!


 

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć