RPO WL 2014-2020

Drukuj PDF

.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

na lata 2014 – 2020


Numer i nazwa Priorytetu: Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Numer i nazwa Działania: Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Tytuł projektu: Energia kompetencji - Energia sukcesu zawodowego

Okres realizacji projektu: 01.04.2017r. – 31.12.2018r.

Instytucja wdrażająca projekt: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego


 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im . Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli Technikum ZSCKR w Leśnej Podlaskiej do udziału w projekcie „: Energia kompetencji - Energia sukcesu zawodowego” w ramach, którego można skorzystać z bezpłatnego wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, zdobywania doświadczenia zawodowego i poszerzania wiedzy w ramach kształconego i nauczanego zawodu.

CELE PROJEKTU
Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli Technikum w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej do 31.12.2018 r, co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY


a) Płatny staż zawodowy u pracodawcy (150 godzin) dla 18 uczniów,
b) Zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej:

-  3-dniowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW w Warszawie) i na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (UP Poznań) - 63 uczniów,

- 2-dniowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach - 37 uczniów,

Dla klas technik mechanizacji rolnictwa na:

- SGGW w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji, kierunek: Technologia Energii Odnawialnej, temat: Infrastruktura sektora energii odnawialnej i lokalnego rynku energetycznego,

- UP Poznań, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, kierunek: Inżynieria rolnictwa, temat: Użytkowanie i obsługa techniczna ciągników, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.

Dla klas technik żywienia i usług gastronomicznych na:

- Uniwersytecie Przyrodniczo–Humanistycznym w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Instytut Nauk o Zdrowiu, kierunek: Dietetyka, temat: Zapobieganie chorobom żywieniowo-zakaźnym,

- SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka, kierunek: Żywienie Człowieka, temat: Toksykologia żywności.

c) Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów -  łącznie 179 uczniów:

-  Język angielski zawodowy (120 godz.) dla 99 uczniów
-  Rolnictwo precyzyjne (40 godz.) dla 29 uczniów
-  Zajęcia gastronomiczne „Ze smakiem po Azji” (40 godz.) dla 18 uczniów
-  Sporządzanie rysunków projektowych elektrycznych i elektronicznych (80 godz.) dla 60 uczniów
-  Trendy dekoracyjne w gastronomii (40 godz.) dla 20 uczniów
-  Projektowanie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (40 godz.) dla 30 uczniów

Jeden uczeń będzie mógł skorzystać z kilku zajęć.

d) Kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień dla łącznie 130 uczniów:

- Kurs operatora wózka jezdniowo-widłowego (67 godz. w tym 19 godz. praktyki) dla 78 uczniów
- Kurs barmański (48 godz., w tym 36 godz. praktyki) dla 30 uczniów
- Kurs Carvingu (24 godz. w tym 20 godz. praktyki) dla 26 uczniów
- Kurs stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym (15 godz. w tym 3 godz. praktyki) dla 78 uczniów
- Kurs operatorów kombajnów zbożowych (31 godz. w tym 2 godz. praktyki) dla 73 uczniów.

Jeden uczeń będzie mógł skorzystać z kilku kursów.

e) Studia podyplomowe dla nauczycieli:

- Agrotronika - 2 nauczycieli
- Bezpieczeństwo i higiena pracy - 1 nauczyciel
- Żywienie człowieka i gastronomia - 1 nauczyciel

PLANOWANE EFEKTY

- 7 pracowni przedmiotów zawodowych  w Technikum ZSCKR w Leśnej Podlaskiej zostanie wyposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia kształcenia zawodowego
- 4 nauczycieli kształcenia zawodowego uzyska nowe kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego po ukończeniu studiów podyplomowych
- 124 uczniów uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia po ukończeniu kursów umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień
- 18 uczniów weźmie udział w stażach zawodowych zorganizowanych u pracodawców z regionu
- 100 uczniów weźmie udział w zajęciach laboratoryjnych organizowanych na uczelniach wyższych
- dla 179 uczniów zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 625 704,32 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - 531 848,67 ZŁ


Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy (uczeń)

Formularz zgłoszeniowy (nauczyciel)

 

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć